با معیار حجم فروش100‌شرکت برتر سال 83 معرفی شدند

سازمان
مدیریت صنعتی دیروز فهرست 100‌شرکت برتر سال 83 کشور را اعلام کرد.
100‌شرکت برتر ایران برای هشتمین سال متوالی، در حالی منتشر شد که به گفته مجری
همایش انتخاب شرکت‌های برتر، معیار اصلی در گزینش «حجم فروش» بوده است.
5‌شرکت اول فهرست 100‌شرکت برتر ایران در سال 83‌ به ترتیب شرکت سهامی سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی ایران خودرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سایپا و" بانک ملی به همراه شرکت های تابعه"
آن بوده‌اند.

در این میان " شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )"
رتبه 26 را به خود اختصاص داد . شرکت صنعتی
دریایی ایران(صدرا) با رتبه 30 ، شرکت سهامی پتروشیمی اراک با رتبه 34 ، شرکت سیمان
فارس و خوزستان و شرکت ها ی تابعه با رتبه 42 ، شرکت ایران ترانسفو و شرکت های
تابعه با رتبه 74 و مجتمع صنایع لاستیک کرمان (بارز ) با رتبه 90 از جمله شرکت ها ی
زیرمجموعه سرمایه گذاری بانک ملی ایران هستند که از سوی سازمان مدیریت صنعتی به
عنوان شرکت های برتر سال 83 معرفی شدند.

رتبه‌بندی این شرکت‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی آنها صورت گرفته، به
گونه‌ای که پس از گزینش، شرکت‌ها بر اساس 15‌شاخص مالی و اقتصادی همچون رشد فروش و
فروش سرانه، سود و رشد سود، تعداد کارکنان، رشد اشتغال، صادرات، بازده دارایی و …
انتخاب شده‌اند. این در حالی است که این شرکت‌ها، در دوره قبل نیز موفق شده بودند
رتبه‌های یک تا پنج «پرفروش‌ها» را نصیب خود کنند.در این فهرست سازمان گسترش توانست
با اختلاف 57‌درصدی نسبت به شرکت دوم 10537میلیارد تومان فروش داشته باشد، علاوه بر
این شرکت‌های ایران خودرو با 6043‌میلیارد تومان، ایمیدرو با 4400‌میلیارد تومان،
سایپا با 3724‌میلیارد تومان و بانک ملی با 2620‌میلیارد تومان فروش در رتبه های
بعدی قرار دارند .به طور کلی 100‌شرکت برتر ایران در سال گذشته موفق شدند به طور
متوسط از 44‌درصد رشد فروش برخوردار شوند. در این میان کل رقم فروش از 449هزار و
2/733میلیارد ریال در سال 82 به 649هزار و 7/45میلیارد ریال در سال 83 افزایش یافت.