با ثبت رقم ‌07/21 میلیارد دلار امسال برای اولین بار بدهی خارجی ایران کاهش می‌یابد

برای اولین بار طی سال‌های گذشته بدهی خارجی کشورمان در سال جاری کاهش یافته و
به 21 میلیارد و 70 میلیون دلار بالغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، به پیش‌بینی بیزینس مانیتور مجموع بدهی
خارجی ایران در سال جاری سه میلیارد و 190 میلیون دلار کاهش خواهد یافت و به 94/9
درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که این اتفاق در دهه کنونی بی سابقه بوده و خواهد
بود.

مجموع بدهی خارجی ایران در سال گذشته 24 میلیارد و 260 میلیون دلار برآورد شده است
که 36/11 درصد تولید ناخالص داخلی است.

در سال آینده بدهی خارجی کشور دوباره روند صعودی گرفته و با دو میلیارد و 420
میلیون دلار افزایش به 23 میلیارد و 490 میلیون دلار بالغ می‌شود.

بدهی خارجی در این سال معادل 04/10 درصد تولید ناخالص داخلی است.

مجموع بدهی خارجی ایران در سال 87 برابر با 25 میلیارد و 680 میلیون دلار و در سال
88 برابر با 27 میلیارد و 410 میلیون دلار خواهد بود که به ترتیب 48/9 و 32/8 درصد
تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهند داد.

سال 89 سالی است که بدهی خارجی کشور به بیش از سه برابر سال 80 می‌رسد و رقم 28
میلیارد و 380 میلیون دلار برای آن به ثبت خواهد رسید که 09/7 درصد تولید ناخالص
داخلی خواهد بود.

پیش‌بینی‌های جدید بیزینس مانیتور نسبت به گزارش پیشینش افزایش نشان می‌دهد، به
طوری که این موسسه در گزارش پیبشین خود پیش‌بینی کرده بود که بدهی‌های خارجی کشور
در سال جاری با بیش از 12 میلیارد دلار افزایش 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس
مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار
اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. در همین حال بدهی‌های
خارجی کشور در سال 86 و 87 به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد
و 800 میلیون دلار خواهد رسید که 9.18 و 8.61 درصد تولید ناخالص داخلی است. آمارهای
ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن بود که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال
88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار خواهد رسید.

به پیش‌بینی قبلی بیزینس مانیتور سال 89 سالی است در این سال مجموع بدهی‌های خارجی
کشور معادل 25 میلیارد و 690 میلیون دلار خواهد بود که 6.28 درصد تولید ناخالص
داخلی است.

آمارهای بیزینس مانیتور در حالی منتشر می‌شود که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در
گزارش خود درباره بدهی های خارجی ایران نوشته بود: چشم انداز موقعیت بدهی‌های خارجی
ایران طی پنج سال آینده مثبت است و دولت بر اساس توافقات به عمل آمده در اواسط دهه
1990 تلاش می‌کند تا بدهی‌های خارجی‌اش را کنترل کند به همین رو پیش‌بینی می‌شود
مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری به 20 میلیارد و 100 میلیون دلار برسد که
9.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال گذشته در حدود
19 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد شده است که 10.9 درصد تولید ناخالص داخلی بوده
و نسبت به سال 83 افزایش 2.3 میلیارد دلاری داشته است. این شاخص در سال 86 به حدود
19 میلیارد و 700 میلیون دلار می‌رسد که معادل 7.9 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد
بود. در سال 87 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 500 میلیون دلاری را شاهد خواهد بود و به
19 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رسید که 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی است. از
سال 88 بدهی‌های خارجی ایران دوباره روندی صعودی به خود گرفته و با 800 میلیون دلار
افزایش معادل 20 میلیارد دلار خواهد بود.

به پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست، سال 89 سالی است که افزایش 900 میلیون دلاری
برای بدهی‌های خارجی ایران ثبت خواهد شد و این شاخص به 20 میلیارد و 900 میلیون
دلار خواهد رسید که 6.2 درصد تولید ناخالص داخلی است.