با افزایش دوباره قیمت نفت کسب درآمد بیش از 42 میلیارد دلاری از نفت امکان پذیر شد

 با افزايش دوباره
قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران در بازار آسيا پيش بيني‌ها براي رسيدن درآمدهاي
ايران از بابت نفت به بيش از حتي 42 ميليارد دلار به واقعيت نزديك تر شده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت، در روز مورد برررسي (
هيجدهم مرداد ماه) ، قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران در بازار آسيا با افزايش پنج
سنتي نسبت به روزهاي گذشته به 56 دلار و 27 سنت رسيد.
قيمت هر بشك
ه
نفت خام سبك ايران در روز مورد بررسي( هيجدهم مرداد ماه) در بازار شمال غربي اروپا،
مديترانه و آفريقاي جنوبي به ترتيب 54 دلار و چهار سنت ، 54 دلار و 52 سنت و 55
دلار و 32 سنت بود.
قيمت هر بشكه نفت خام سنگين ايران در بازار آسيا نيز با پنج سنت افزايش به 53 دلار
و 62 سنت رسيد.
صادرات ايران در روز مورد بررسي 54 دلار و 62 بود كه با16 سنت رشد همراه بود.