بانک توسعه اسلامی 57 میلیون دلار وام به ایران اختصاص داد

بانک توسعه اسلامی 57 میلیون دلار وام برای واردات کالا در اختیار ایران قرار
داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خلیج تایمز، دویست و چهلمین نشست هیات مدیره بانک
توسعه اسلامی در جده برگزار و طی آن 9/705 میلیون دلار اعتبار به پروژه‌های مختلف
اختصاص داده شد.

بخشی از این مبلغ برای اجرا یا اتمام پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو اختصاص
یافته و بخشی دیگر از آن برای واردات کالا در اختیار این کشورها قرار داده شده است.

سهم ایران از پروژه‌های توسعه‌ای صفر بوده اما 57 میلیون دلار از سوی این بانک برای
واردات کالا به ایران اختصاص داده شده است.

از جمله مبالغ اختصاص داده شده برای اجرا یا اتمام پروژه‌های توسعه ای عبارتند از:
اندونزی 97 میلیون دلار، مصر 10 میلیون دلار، موریتانی 12 میلیون دلار و توگو 10
میلیون دلار.

برخی از مبالغ اختصاص داده شده برای واردات کالا نیز به این شرح است: بنگلادش 75
میلیون دلار، مصر 25 میلیون دلار، اردن 28 میلیون دلار، کویت 25 میلیون دلار، مالی
64 میلیون دلار، مراکش 70 میلیون دلار، پاکستان 50 میلیون دلار، عربستان 58 میلیون
دلار و ترکیه 16 میلیون دلار.