بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از شرکت مارگارین

سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی روز گذشته ضمن بازدید از شرکت مارگارین و بررسی فرایند تولید با مدیران و‌ کارکنان این شرکت گفت و‌گو کرد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، محمد حسین فروزان‌مهر با اشاره به نقش و جایگاه مهم این شرکت در تامین نیازهای غذایی مردم گفت: مارگارین پیشران صنعت غذایی کشور است.
وی افزود: در شرایط کنونی که بازار جهانی صنایع غذایی دچار چالش شده است مارگارین می تواند در تنظیم بازار روغن کشور نقش موثر ایفا نماید.
سرپرست وبانک تاکید کرد: استراتژی گروه توسعه ملی، حمایت از زنجیره ارزش در شرکت مارگارین با هدف ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه این شرکت در بهبود تولید است.
دکتر‌فروزان‌مهر ابراز امیدواری کرد شرکت مارگارین در گرو حمایت‌های هلدینگ بتواند ضمن تامین نیاز روغن داخل کشور در آینده در حوزه صادرات نیز نقش ایفا کند.
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با اشاره به قدمت ۶۷ ساله این کارخانه گفت: مارگارین برای تحقق شعار سال در تولید و نوآوری، نیازمند استقرار تکنولوژی‌های نوین، نوسازی و بازسازی خط تولید و ارتقای فرایند تحقیق و توسعه است.