بازار جهانی نفت با مازاد عرضه روبرو است


شيخ احمد فهد الصباح رييس اوپك گفت: بازار جهاني نفت در حال حاضر با
مازاد عرضه نفت روبرو است و نيازي به افزايش توليد در مقطع كنوني نيست .


به گزارش خبرگزاري فارس ، روزنامه كويت تايمز به نقل از فهد الصباح
افزود : بازار جهاني نفت در حال حاضر با مازاد عرضه روزانه بيش از دو ميليون بشكه
نفت روبرو است و كشورهاي عضو اوپك در اجلاس آتي خود كه قرار است روز 15 ژوئن برگزار
شود ، با توجه به ميزان تقاضاي جهاني نفت نسبت به افزايش توليد خود تصميم گيري
خواهند كرد .
وي تاكيد كرد: ميزان توليد واقعي اوپك بر اساس آخرين آمارهاي موجود روزانه بيش از
7/29 ميليون بشكه است و پيش بيني مي شود ميزان تقاضاي جهاني نفت در سه ماهه سوم سال
2005 ميلادي به بيش از 5/28 ميليون بشكه افزايش يابد .