بازارهای فرابورسی تا ۹ ماه آینده قانونمند می‌شوند

خانه » بازارهای فرابورسی تا ۹ ماه آینده قانونمند می‌شوند

بازارهای فرابورسی تا ۹ ماه آینده قانونمند می‌شوند

۱۳۸۵/۴/۷ ۱۴:۳۲:۵۲ ۷ تیر ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار شرکت|

رئیس سازمان بورس گفت: بازارهای
فرابورسی تا پایان سال جاری در کشور قانونمند می‌شوند.
علی صالح آبادی درگفتگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر اظهارداشت: قانونمند کردن
بازارهای فرابورسی وتاسیس شرکت های بورس کالایی از اهداف اصلی سازمان بورس طی سال
جاری در کشوراست.

وی متنوع کردن فعالیت شرکت های موجود دربازاربورس را ازدیگراهداف اصلی سازمان بورس
دانست وافزود: درشرایط فعلی صندوق های بازنشستگی وشرکت های سرمایه گذاری مهمترین
نهادهای فعال دربازار سرمایه هستند؛ بنابراین سازمان بورس در نظر دارد با متنوع
کردن فعالیت این شرکت ها حجم معاملات را در بازاربورس افزایش دهد.

رئیس سازمان بورس درادامه عنوان کرد: وظایف نظارتی واجرایی درسازمان بورس تا پایان
سال جاری تفکیک می شود.

وی اذعان داشت : با توسعه شرکت های سهامی عام ضرورت ایجاد بازارهای فرابورسی در
کشوراحساس می شود.

صالح آبادی ضمن اعلام مطلب فوق اذعان داشت: شرکت هایی که امکان پذیرش دربازاربورس
را ندارند عملا دراین بازارها فعالیت می کنند.

وی درادامه با بیان اینکه با تشکیل بازارهای فرا بورسی بازار منسجمی درکشورشکل می
گیرد، اذعان داشت : بازارهای فرا بورسی (OTC) به شفافیت معاملاتی بازارهای خارج از
بورس کمک فراوانی می کند.

رئیس سازمان بورس تشکیل این نوع بازارها را موجب افزایش نقدینگی اوراق بهاداردانست
وافزود: تشکیل بازارهای فرابورسی در کشورقابلیت انتقال سهم را در کشورتسهیل می کند.