بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 5 الی 11 نوامبر 2005


جدول بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، 5 الی
11 نوامبر  2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام


کشور
2
نوامبر

2005


 


درصد تغییر

درصد تغییر از 31 دسامبر 2004

حداکثر 

حداقل 

هفته گذشته

از رکورد

به پول ملی

به دلار

 

استرالیا
8/4.4084/4.6175/3.9052/0+5/4-8/8+9/2+

اتریش(
ATX)
0/3.3159/3.5030/2.4158/3+4/5-3/36+0/21+

بلژیک(
Bel20)
2/3.2778/3.3738/2.9584/0+0/11-8/11+8/0-

بریتانیا(
FSTE100)
6/5.3586/5.5016/4.7835/2+7/22-3/11+9/2+

کانادا
( Toronto Composite)
7/10.5852/11.0812/9.0069/2+1/7-5/14+2/16+

دانمارک(KBX
)
0/3349/3418/2570/2+3/2-5/29+6/14+

فرانسه
( SBF250)
0/3.0893/3.2486/2.6333/0+6/29-3/17+1/4+
          
  (CAC40 )
7/4.4292/4.6501/3.8164/0+0/36-9/15+9/2+

آلمان(DAX
)
8/4.9540/5.1381/4.1781/1+6/38-4/16+3/3+

ایتالیا(
S&P/MIB)
0/32.9370/34.8470/30.6453/0+3/34-6/6+4/5-

ژاپن(
Nikkei225)
8/13.8948/13.8944/10.8257/3+3/64-9/20+1/6+
    
  (Topix )
3/1.4743/1.4742/1.1097/4+9/48-2/28+5/12+

هلند(AEX
)
1/3977/4080/3476/1+4/43-1/14+3/1+

اسپانیا(
Madrid SE)
1/1.1249/1.1769/9504/0-5/4-2/17+0/4+

سوئد(Affarsvarlden Gen )
1/2687/2739/2186/1+0/33-2/21+9/0+

سوییس(
Swiss Maeket)
4/7.1174/7.1176/5.6691/2+4/15-0/25+2/11+

آمریکا(DJIA
)
7/10.4726/10.9404/10.0122/1+7/10-9/2-9/2-
       
(S&P500 )
8/1.2140/1.2455/1.1370/2+5/20-2/0+2/0+
       
(NASDAQ Comp )
3/2.1442/2.2182/1.9041/2+5/57-4/1-4/1-

اروپا(FSTEurofirst300
)
1/1.2050/1.2426/1.0386/1+3/29-7/15+7/2+

منطقه یورو(FSTE Euro 100 )
1/1.0131/1.0564/8946/0+7/34-5/12+2/0-

کل دنیا*(
MSCI)
8/1.2056/1.2250/1.1159/1+8/16-1/3+1/3+