بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵


جدول بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، ۵ الی
۱۱ نوامبر  2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام


کشور
۲
نوامبر

۲۰۰۵


 


درصد تغییر

درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴

حداکثر 

حداقل 

هفته گذشته

از رکورد

به پول ملی

به دلار

 

استرالیا
۸/۴.۴۰۸۴/۴.۶۱۷۵/۳.۹۰۵۲/۰+۵/۴-۸/۸+۹/۲+

اتریش(
ATX)
۰/۳.۳۱۵۹/۳.۵۰۳۰/۲.۴۱۵۸/۳+۴/۵-۳/۳۶+۰/۲۱+

بلژیک(
Bel20)
۲/۳.۲۷۷۸/۳.۳۷۳۸/۲.۹۵۸۴/۰+۰/۱۱-۸/۱۱+۸/۰-

بریتانیا(
FSTE100)
۶/۵.۳۵۸۶/۵.۵۰۱۶/۴.۷۸۳۵/۲+۷/۲۲-۳/۱۱+۹/۲+

کانادا
( Toronto Composite)
۷/۱۰.۵۸۵۲/۱۱.۰۸۱۲/۹.۰۰۶۹/۲+۱/۷-۵/۱۴+۲/۱۶+

دانمارک(KBX
)
۰/۳۳۴۹/۳۴۱۸/۲۵۷۰/۲+۳/۲-۵/۲۹+۶/۱۴+

فرانسه
( SBF250)
۰/۳.۰۸۹۳/۳.۲۴۸۶/۲.۶۳۳۳/۰+۶/۲۹-۳/۱۷+۱/۴+
          
  (CAC40 )
۷/۴.۴۲۹۲/۴.۶۵۰۱/۳.۸۱۶۴/۰+۰/۳۶-۹/۱۵+۹/۲+

آلمان(DAX
)
۸/۴.۹۵۴۰/۵.۱۳۸۱/۴.۱۷۸۱/۱+۶/۳۸-۴/۱۶+۳/۳+

ایتالیا(
S&P/MIB)
۰/۳۲.۹۳۷۰/۳۴.۸۴۷۰/۳۰.۶۴۵۳/۰+۳/۳۴-۶/۶+۴/۵-

ژاپن(
Nikkei225)
۸/۱۳.۸۹۴۸/۱۳.۸۹۴۴/۱۰.۸۲۵۷/۳+۳/۶۴-۹/۲۰+۱/۶+
    
  (Topix )
۳/۱.۴۷۴۳/۱.۴۷۴۲/۱.۱۰۹۷/۴+۹/۴۸-۲/۲۸+۵/۱۲+

هلند(AEX
)
۱/۳۹۷۷/۴۰۸۰/۳۴۷۶/۱+۴/۴۳-۱/۱۴+۳/۱+

اسپانیا(
Madrid SE)
۱/۱.۱۲۴۹/۱.۱۷۶۹/۹۵۰۴/۰-۵/۴-۲/۱۷+۰/۴+

سوئد(Affarsvarlden Gen )
۱/۲۶۸۷/۲۷۳۹/۲۱۸۶/۱+۰/۳۳-۲/۲۱+۹/۰+

سوییس(
Swiss Maeket)
۴/۷.۱۱۷۴/۷.۱۱۷۶/۵.۶۶۹۱/۲+۴/۱۵-۰/۲۵+۲/۱۱+

آمریکا(DJIA
)
۷/۱۰.۴۷۲۶/۱۰.۹۴۰۴/۱۰.۰۱۲۲/۱+۷/۱۰-۹/۲-۹/۲-
       
(S&P500 )
۸/۱.۲۱۴۰/۱.۲۴۵۵/۱.۱۳۷۰/۲+۵/۲۰-۲/۰+۲/۰+
       
(NASDAQ Comp )
۳/۲.۱۴۴۲/۲.۲۱۸۲/۱.۹۰۴۱/۲+۵/۵۷-۴/۱-۴/۱-

اروپا(FSTEurofirst300
)
۱/۱.۲۰۵۰/۱.۲۴۲۶/۱.۰۳۸۶/۱+۳/۲۹-۷/۱۵+۷/۲+

منطقه یورو(FSTE Euro 100 )
۱/۱.۰۱۳۱/۱.۰۵۶۴/۸۹۴۶/۰+۷/۳۴-۵/۱۲+۲/۰-

کل دنیا*(
MSCI)
۸/۱.۲۰۵۶/۱.۲۲۵۰/۱.۱۱۵۹/۱+۸/۱۶-۱/۳+۱/۳+