بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵


جدول بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، ۲۲ الی
۲۸ اکتبر  2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام


کشور

۱۹ اکتبر

۲۰۰۵


 


درصد تغییر

درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴

حداکثر 

حداقل 

هفته گذشته

از رکورد

به پول ملی

به دلار

 

استرالیا
۹/۴.۳۴۵۴/۴.۶۱۷۵/۳.۹۰۵۹/۱-۹/۵-۲/۷+۵/۲+

اتریش(
ATX)
۰/۳.۱۵۵۹/۳.۵۰۳۰/۲.۴۱۵۸/۵-۰/۱۰-۸/۲۹+۴/۱۴+

بلژیک(
Bel20)
۸/۳.۲۳۸۸/۳.۳۷۳۸/۲.۹۵۸۷/۲-۰/۱۲-۴/۱۰+۶/۲-

بریتانیا(
FSTE100)
۹/۵.۱۶۷۶/۵.۵۰۱۶/۴.۷۸۳۳/۳-۴/۲۵-۳/۷+۵/۱-

کانادا
( Toronto Composite)
۸/۱۰.۴۲۵۲/۱۱.۰۸۱۲/۹.۰۰۶۶/۰-۵/۸-۸/۱۲+۹/۱۴+

دانمارک(KBX
)
۶/۳۲۰۹/۳۴۱۸/۲۵۷۳/۵-۲/۶-۴/۲۴+۳/۹+

فرانسه
( SBF250)
۰/۳.۰۵۱۳/۳.۲۴۸۶/۲.۶۳۳۴/۳-۵/۳۰-۸/۱۵+۱/۲+
          
  (CAC40 )
۱/۴.۳۷۵۲/۴.۶۵۰۱/۳.۸۱۶۱/۳-۸/۳۶-۵/۱۴+۰/۱+

آلمان(DAX
)
۰/۴.۸۴۶۰/۵.۱۳۸۱/۴.۱۷۸۷/۲-۹/۳۹-۹/۱۳+۴/۰+

ایتالیا(
S&P/MIB)
۰/۳۲.۲۷۹۰/۳۴.۸۴۷۰/۳۰.۶۴۵۴/۳-۶/۳۵-۵/۴+۹/۷-

ژاپن(
Nikkei225)
۵/۱۳.۱۲۹۸/۱۳.۷۳۸۴/۱۰.۸۲۵۵/۲-۳/۶۶-۳/۱۴+۴/۱+
    
  (Topix )
۸/۱.۳۷۹۱/۱.۴۲۸۲/۱.۱۰۹۹/۱-۲/۵۲-۰/۲۰+۴/۶+

هلند(AEX
)
۱/۳۸۷۷/۴۰۸۰/۳۴۷۷/۱-۸/۴۴-۲/۱۱+۰/۲-

اسپانیا(
Madrid SE)
۷/۱.۱۱۹۹/۱.۱۷۶۹/۹۵۰۳/۳-۹/۴-۷/۱۶+۹/۲+

سوئد(Affarsvarlden Gen )
۱/۲۵۹۷/۲۷۳۹/۲۱۸۱/۳-۳/۳۵-۱/۱۷+۴/۱-

سوییس(
Swiss Maeket)
۴/۶.۸۲۰۳/۷.۰۴۲۶/۵.۶۶۹۴/۱-۹/۱۸-۸/۱۹+۱/۵+

آمریکا(DJIA
)
۱/۱۰.۴۱۴۶/۱۰.۹۴۰۴/۱۰.۰۱۲۹/۱+۲/۱۱-۴/۳-۴/۳-
       
(S&P500 )
۸/۱.۱۹۵۰/۱.۲۴۵۵/۱.۱۳۷۵/۱+۷/۲۱-۳/۱-۳/۱-
       
(NASDAQ Comp )
۲/۲.۰۹۱۲/۲.۲۱۸۲/۱.۹۰۴۶/۲+۶/۵۸-۹/۳-۹/۳-

اروپا(FSTEurofirst300
)
۷/۱.۱۷۲۰/۱.۲۴۲۶/۱.۰۳۸۶/۲-۲/۳۲-۶/۱۲+۷/۰-

منطقه یورو(FSTE Euro 100 )
۷/۹۹۸۱/۱.۰۵۶۴/۸۹۴۶/۲-۶/۳۵-۸/۱۰+۳/۲-

کل دنیا*(
MSCI)
۳/۱.۱۷۵۶/۱.۲۲۵۰/۱.۱۱۵۶/۰-۹/۱۸-۵/۰+۵/۰+