بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن22 الی 28 اکتبر 2005


جدول بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، 22 الی
28 اکتبر  2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام


کشور

19 اکتبر

2005


 


درصد تغییر

درصد تغییر از 31 دسامبر 2004

حداکثر 

حداقل 

هفته گذشته

از رکورد

به پول ملی

به دلار

 

استرالیا
9/4.3454/4.6175/3.9059/1-9/5-2/7+5/2+

اتریش(
ATX)
0/3.1559/3.5030/2.4158/5-0/10-8/29+4/14+

بلژیک(
Bel20)
8/3.2388/3.3738/2.9587/2-0/12-4/10+6/2-

بریتانیا(
FSTE100)
9/5.1676/5.5016/4.7833/3-4/25-3/7+5/1-

کانادا
( Toronto Composite)
8/10.4252/11.0812/9.0066/0-5/8-8/12+9/14+

دانمارک(KBX
)
6/3209/3418/2573/5-2/6-4/24+3/9+

فرانسه
( SBF250)
0/3.0513/3.2486/2.6334/3-5/30-8/15+1/2+
          
  (CAC40 )
1/4.3752/4.6501/3.8161/3-8/36-5/14+0/1+

آلمان(DAX
)
0/4.8460/5.1381/4.1787/2-9/39-9/13+4/0+

ایتالیا(
S&P/MIB)
0/32.2790/34.8470/30.6454/3-6/35-5/4+9/7-

ژاپن(
Nikkei225)
5/13.1298/13.7384/10.8255/2-3/66-3/14+4/1+
    
  (Topix )
8/1.3791/1.4282/1.1099/1-2/52-0/20+4/6+

هلند(AEX
)
1/3877/4080/3477/1-8/44-2/11+0/2-

اسپانیا(
Madrid SE)
7/1.1199/1.1769/9503/3-9/4-7/16+9/2+

سوئد(Affarsvarlden Gen )
1/2597/2739/2181/3-3/35-1/17+4/1-

سوییس(
Swiss Maeket)
4/6.8203/7.0426/5.6694/1-9/18-8/19+1/5+

آمریکا(DJIA
)
1/10.4146/10.9404/10.0129/1+2/11-4/3-4/3-
       
(S&P500 )
8/1.1950/1.2455/1.1375/1+7/21-3/1-3/1-
       
(NASDAQ Comp )
2/2.0912/2.2182/1.9046/2+6/58-9/3-9/3-

اروپا(FSTEurofirst300
)
7/1.1720/1.2426/1.0386/2-2/32-6/12+7/0-

منطقه یورو(FSTE Euro 100 )
7/9981/1.0564/8946/2-6/35-8/10+3/2-

کل دنیا*(
MSCI)
3/1.1756/1.2250/1.1156/0-9/18-5/0+5/0+