بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن8 الی 14 اکتبر 2005


جدول بازارهای سهام به نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ،
8 الی 14 اکتبر  2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام

کشور
5

اکتبر

2005

 


درصد تغییر

درصد تغییر از 31 دسامبر 2004

حداکثر 

حداقل 
هفته
گذشته
از
رکورد

به پول ملی

به دلار

 
استرالیا8/4.4964/4.6175/3.9057/1-6/29/10+0/7+
اتریش(
ATX)
2/3.4399/3.5030/2.4155/0+8/15/41+4/24+
بلژیک(
Bel20)
3/3.3638/3.3738/2.9586/0+7/87/14+9/0+
بریتانیا(
FSTE100)
8/5.4276/5.5016/4.7832/1-7/217/12+4/3+
کانادا
( Toronto Composite)
1/10.7482/11.0812/9.0067/2-6/52/16+9/17+
دانمارک(KBX
)
3/3399/3418/2571/0-8/0-6/31+4/15+
فرانسه
( SBF250)
8/3.2103/3.2486/2.633nil9/269/21+2/7+
          
  (CAC40 )
1/4.5942/4.6501/3.8161/0-6/332/20+7/5+
آلمان(DAX
)
4/5.0690/5.1381/4.1784/0+1/371/19+8/4+
ایتالیا(
S&P/MIB)
0/34.1360/34.8470/30.6451/2-9/31-5/10+8/2-
ژاپن(
Nikkei225)
9/13.6898/13.7384/10.8259/1+8/642/19+2/7+
    
  (Topix )
7/1.4091/1.4282/1.1096/0+1/516/22+3/10+
هلند(AEX
)
0/4057/4080/3477/0+3/423/16+3/2+
اسپانیا(
Madrid SE)
3/1.1689/1.1769/9503/0+0/78/21+1/7+
سوئد(Affarsvarlden
Gen )
6/2717/2739/2187/0+1/328/22+9/4+
سوییس(
Swiss Maeket)
4/7.0263/7.0426/5.6698/1+5/164/23+8/4+
آمریکا(DJIA
)
4/10.3176/10.9404/10.0125/1-0/123/43/4
       
(S&P500 )
4/1.1960/1.2455/1.1377/1-7/213/13/1
       
(NASDAQ Comp )
0/2.1032/2.2182/1.9046/0-3/58-3/3-3/3-
اروپا(FSTEurofirst300
)
5/1.2280/1.2426/1.0381/0-9/279/17+7/3+
منطقه یورو(FSTE Euro
100 )
5/1.0431/1.0564/8942/0-7/328/15+9/1+
کل
دنیا*(
MSCI)
8/1.2006/1.2250/1.1151/1-1/177/2+7/2+