ایران ۷ درصد نفت و ۱۰ درصد گاز دنیا را تولید می کند

میزان تولید نفت خام کشور بر اساس سند چشم انداز صنایع نفت و گاز ، تا ۵ سال آینده به ۵/۵ و تا ۱۰ سال آینده به هفت میلیون بشکه در روز افزایش می یابد .
به گزارش خبرنگار اقتصادی “مهر” ، جزییات چشم انداز صنایع نفت وگاز در افق ۱۰ ساله حاکی از آن است که علاوه برافزایش ظرفیت تولید نفت خام ، تولید گاز طبیعی کشور نیز به نهصد میلیون متر مکعب در روز می رسد .
این گزارش می افزاید : همچنین وزارت نفت پیش بینی کرده است با توسعه صنایع پتروشیمی مصرف کننده مشتقات گاز به عنوان خوراک سالانه به بیست میلیارد دلار تولید مواد پتروشیمی دست یابد .
همچنین در این سند به صنایع انرژی بر توجه ای ویژه شده است به گونه ای که پیش بینی شده برای کسب ارزش افزوده از این طریق ، مصرف انرژی این صنایع روزانه حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب باشد .
وزارت نفت همچنین پیش بینی کرده است که برای رسیدن به این اهداف از سویی و جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی برای تضمین بازار و تقویت تعامل بین المللی و حمایت از آنها درجهت توسعه صنعت نفت از سویی دیگر باید به سرمایه ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار دست یافت .
همچنین در این چشم انداز ، ظرفیت پالایشی کشور به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز با تاکید بر پالایش میعانات گازی و نفت بسیار سنگین و در مجموع رسیدن به ظرفیت کل پالایشی کشور به حدود ۳/۲ میلیون بشکه درروز و بهینه سازی پالایشگاههای موجود با هدف تولید محصولات سبک تر و کاهش تولید نفت کوره پیش بینی شده است .
بدین ترتیب ، با تحقق این هدف ایران به اولین تولید کننده مواد و کالای پتروشیمی در منطقه ازنظر ارزش ، به دومین تولید کننده نفت در اوپک با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازارجهانی و به سومین تولید کننده گاز درجهان با سهم ۱۰ درصد ازتجارت جهانی تبدل می شود .
بنا به گزارش اهداف و سیاست های چشم انداز صنعت نفت به شرح زیر است:
روز آمد ساختن شرکتهای نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی کشور و ارتقا آنها به سطح شرکتهای بین المللی فعال وقابل رقابت اقتصادی در این بخش ها و تعیین دقیق رابطه مالی بین دولت و بخش نفت وگاز براساس اصول تجارت و روشهای بنگاه داری ، حداکثر سازی ارزش افزوده صنعت نفت وگاز کشور از طریق هم افزایی مزیت های نسبی با توسعه سرمایه گذاری در منابع ، حمایت از ایجاد و تقو یت بخش خصوصی داخلی درصنعت نفت کشور به ویژه در بازرگانی از اهداف این سند هستند .
براساس این گزارش ، ایجاد مرکزیت جذب ، تولید و انتقال و ارتقا فناوری های نوین ، حمایت از پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد مرکزیت خدمات مالی ، بازارهای پولی ، سرمایه ، بیمه ، بورس ، کالا و مشارکت و توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی در امور اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از مخازن نفت وگاز و طرحهای سرمایه گذاری بالادستی و پایین دستی خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه و آسیا از دیگر اهداف این سند چشم انداز محسوب می شود .