ایران ۱۹ میلیارد دلار کالای مصرفی وارد کرده است

واحد اطلاعات اقتصادی
اکونومیست اعلام کرد، ایران طی پنج سال گذشته بیش از ۱۹ میلیارد دلار کالای مصرفی
وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از اکونومیست، ارزش واردات کالاهای مصرفی

ایران طی سالهای ۲۰۰۰
تا ۲۰۰۴ به ۱۹.۲ میلیارد دلار رسیده است، که ۱۶.۵ درصد کل

کالاهای وارداتی ایران
را تشکیل داده است
.

بر اساس این گزارش،
ارزش واردات کالاهای مصرفی ایران طی پنج سال اخیر حدود سه

برابر افزایش یافته است
و از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۵.۹ میلیارد دلار رسیده

است.

همچنین انتظار می رود
ارزش واردات کالاهای مصرفی ایران تا پایان سال جاری میلادی

به بیش از ۶.۸ میلیارد
دلار افزایش یابد که رشدی ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۴ نشان

خواهد داد. بعلاوه،
ارزش واردات کالاهای مصرفی ایران در سال ۲۰۰۶ نیز حدود ۷

میلیارد دلار تخمین زده
می شود
.

بر اساس این گزارش،
ایران در سال ۲۰۰۱ حدود ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار، در سال

۲۰۰۲
حدود ۳.۴ میلیارد
دلار، و در سال ۲۰۰۳ نیز نزدیک به ۵ میلیارد دلار کالاهای

مصرفی وارد کرده است.

این گزارش حاکی است،
ارزش واردات کالای ایران طی پنج ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به ۱۱۵.۸

میلیارد دلار رسید، که
بیش از ۴۵ درصد آن را کالاهای واسطه ای، ۳۸.۵ درصد کالاهای

سرمایه ای، و ۱۶.۵ درصد
آن را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد
.

بر پایه این گزارش، در
حالیکه ارزش کالاهای مصرفی وارداتی ایران طی پنج سال اخیر

به ۱۹.۲ میلیارد دلار
رسیده است، ارزش کالاهای واسطه ای ۵۳ میلیارد دلار و ارزش

کالاهای سرمایه ای ۴۳.۶
میلیارد دلار بوده است
.

اکونومیست پیش بینی می
کند ارزش واردات کالای ایران تا پایان سال جاری میلادی به

۳۷.۸
میلیارد دلار برسد
که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار نسبت به رقم سال ۲۰۰۴ رشد نشان

خواهد داد.

بنابر پیش بینی
اکونومیست، از این رقم ۳۷.۸ میلیارد دلاری سهم کالاهای واسطه ای

۱۷.۲
میلیارد دلار، سهم
کالاهای سرمایه ای ۱۳.۸ میلیارد دلار، و سهم کالاهای مصرفی


نیز ۶.۸ میلیارد دلار خواهد بود