ایران 19 میلیارد دلار کالای مصرفی وارد کرده است

واحد اطلاعات اقتصادی
اکونومیست اعلام کرد، ایران طی پنج سال گذشته بیش از 19 میلیارد دلار کالای مصرفی
وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از اکونومیست، ارزش واردات کالاهای مصرفی

ایران طی سالهای 2000
تا 2004 به 19.2 میلیارد دلار رسیده است، که 16.5 درصد کل

کالاهای وارداتی ایران
را تشکیل داده است
.

بر اساس این گزارش،
ارزش واردات کالاهای مصرفی ایران طی پنج سال اخیر حدود سه

برابر افزایش یافته است
و از 2 میلیارد دلار در سال 2000 به 5.9 میلیارد دلار رسیده

است.

همچنین انتظار می رود
ارزش واردات کالاهای مصرفی ایران تا پایان سال جاری میلادی

به بیش از 6.8 میلیارد
دلار افزایش یابد که رشدی 15 درصدی نسبت به سال 2004 نشان

خواهد داد. بعلاوه،
ارزش واردات کالاهای مصرفی ایران در سال 2006 نیز حدود 7

میلیارد دلار تخمین زده
می شود
.

بر اساس این گزارش،
ایران در سال 2001 حدود 2 میلیارد و 820 میلیون دلار، در سال

2002
حدود 3.4 میلیارد
دلار، و در سال 2003 نیز نزدیک به 5 میلیارد دلار کالاهای

مصرفی وارد کرده است.

این گزارش حاکی است،
ارزش واردات کالای ایران طی پنج ساله 2000 تا 2004 به 115.8

میلیارد دلار رسید، که
بیش از 45 درصد آن را کالاهای واسطه ای، 38.5 درصد کالاهای

سرمایه ای، و 16.5 درصد
آن را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد
.

بر پایه این گزارش، در
حالیکه ارزش کالاهای مصرفی وارداتی ایران طی پنج سال اخیر

به 19.2 میلیارد دلار
رسیده است، ارزش کالاهای واسطه ای 53 میلیارد دلار و ارزش

کالاهای سرمایه ای 43.6
میلیارد دلار بوده است
.

اکونومیست پیش بینی می
کند ارزش واردات کالای ایران تا پایان سال جاری میلادی به

37.8
میلیارد دلار برسد
که بیش از 3.5 میلیارد دلار نسبت به رقم سال 2004 رشد نشان

خواهد داد.

بنابر پیش بینی
اکونومیست، از این رقم 37.8 میلیارد دلاری سهم کالاهای واسطه ای

17.2
میلیارد دلار، سهم
کالاهای سرمایه ای 13.8 میلیارد دلار، و سهم کالاهای مصرفی


نیز 6.8 میلیارد دلار خواهد بود