ایران 100 میلیون دلار در بخش پتروشیمی فیلیپین سرمایه‌گذاری می‌کند

وزارت امور خارجه
فیلیپین اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از 100 میلیون دلار در بخش پتروشیمی
فیلیپین سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از شین هوا، وزارت امورخارجه فیلیپین با صدور بیانیه ای از روابط رو به
گسترش فیلیپین و ایران استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است: دو طرف روابط میان خود را عالی و عاری از هرگونه تضاد و
تنش می دانند.
بر اساس این بیانیه مبادلات اقصادی دو کشور در سال 2004 به 800 میلیون دلار رسید که
این رقم عمدتا

مربوط به صادرات نفت ایران به فیلیپین بوده است.
این بیانیه در ادامه از سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری ایران در بخش پتروشیمی
فیلیپین خبر داده است و این امر را نشانه ای بر تحکیم و گسترش روابط میان دو کشور
دانسته است.
بر اساس این گزارش هیأتی به سرپرستی معاون وزیر امور خارجه فیلیپین در 13 دسامبر از
ایران دیدار کرد و در مورد راه های گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور با مقامات
ایران گفت و گو کرد.
به گزارش فارس، هیأت فیلیپینی دراین دیدار از مقامات ایران خواست در بخش های
اقتصادی فیلیپین به ویژه در زمینه ساخت کشتی سرمایه گذاری کنند.