ایران یکصد و پنجمین کشور جهان از لحاظ ریسک فضای تجاری است

مؤسسه بین المللی بیزینس مانیتور
در جدید ترین گزارش خود ایران را از لحاظ ریسک فضای تجاری در رتبه یکصد و پنجم جهان
قرار داد.
به گزارش مهر، موسسه بیزینس مانیتور شاخص و رتبه ریسک فضای تجاری کشورهای خاورمیانه
در سال 2006 را اعلام کرد و ایران را در رتبه 105 جهان و رتبه 12 خاورمیانه قرار
داد.
بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ ریسک فضای تجاری در بین کشورهای خاورمیانه پس از
امارات، قطر، رژیم صهیونیستی، بحرین، عمان، کویت، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، اردن،
و لبنان در رتبه دوازهم قرار دارد.
بیزینس مانیتور شاخص ریسک فضای تجاری هر کشور را از شاخص کل 100 اعلام می کند، که
هرچه شاخص یک کشور بالاتر باشد، نشانه فراهم بودن فضای تجاری آن کشور برای جذب
سرمایه گذاری های خارجی بیشتر است.
بر پایه همین گزارش، بیزینس مانیتور میانگین شاخص ریسک فضای تجاری کشورهای
خاورمیانه در سال 2006 میلادی را 61 و میانگین جهانی آن را 58.3 اعلام کرده است.
این گزارش می افزاید، امارات متحده عربی با شاخص ریسک فضای تجاری 80.4 همچون ماه
های قیل در صدر کشورهای خاورمیانه قرار دارد و کم ریسک ترین کشور خاورمیانه محسوب
می گردد و از این لحاظ در بین سایر کشورهای جهان نیز رتبه سیزدهم را در اختیار
دارد.
در بین کشورهای خاورمیانه فقط عراق شاخص ریسک فضای تجاری کمتری از ایران دارد و پس
از ایران قرار گرفته است. بر این اساس، عراق با شاخص ریسک 40.2 یکصد و هشتمین کشور
پر ریسک دنیا محسوب می گردد.
بیزینس مانیتور همچنین شاخص ریسک فضای تجای قطر را 73.1 (رتبه جهانی 24)، رژیم
صهیونیستی 72 (رتبه جهانی 26)، بحرین 68.5 (رتبه جهانی 29)، عمان 67.4 (رتبه جهانی
32)، کویت 63.7 (رتبه جهانی 44)، ترکیه 62.5 (رتبه جهانی 48)، مصر 62.6 (رتبه جهانی
46)، عربستان سعودی 56.7 (رتبه جهانی 65)، اردن 55.4 (رتبه جهانی 67)، و شاخص ریسک
فضای تجاری لبنان را 44.8 و (رتبه جهانی 105) اعلام کرده است.
بنابر این گزارش، شاخص ریسک فضای تجاری ایران در سه ماهه نخست سال 2006 نسبت به سه
ماهه پایانی سال 2005 برابر با 0.4 درصد افزایش یافته است و از شاخص 43 در سه ماهه
پایانی 2005 به 43.4 در سه ماهه نخست 2006 رسیده است.
بعلاوه، رتبه جهانی ریسک فضای تجاری ایران نیز در سه ماهه نخست 2006 نسبت به سه
ماهه پایانی سال جاری یک پله بهبود یافته است.
بیزینس مانیتور علت رتبه پایین ایران را کندی روند خصوصی سازی، کاهش تمایل شرکتهای
خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران، و برخوردهای صورت گرفته با شرکتهای
سرمایه گذار خارجی درایران طی سالهای اخیر همچون شرکتهای ترک سل، رنو و شل و می
داند.
این گزارش می افزاید، قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، شهرت ایرانیان به داشتن
توانایی های بالای کارآفرینی و خلاقیت، و وعده دولت جدید در لغو امتیازهای انحصاری
مالیاتی و گمرکی برای موسسات خاص و مبارزه با فساد اقتصادی، نیز جزو موارد
امیدوارکننده در فضای تجاری و جذب سرمایه گذاری ایران محسوب می گردند.