ایران و آمریکا پایین‌ترین نرخهای رشد صادرات را در جهان دارند

گزارش بانک جهانی از نرخ رشد صادرات کشورهای منتخب و مناطق مختلف جهان در سال 2003 میلادی نشان می دهد، ایران و آمریکا پایین ترین نرخهای رشد صادرات را در جهان دارند.
بانک جهانی در گزارشی موسوم به گزارش توسعه مالی جهانی سال 2004 نوشت: نرخ رشد صادرات ایران در سال 2003 میلادی 3/6 در صد بوده است که که در مقایسه با سال 2002 میلادی بیش از 11 درصد کاهش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده آمریکا نیز در این سال نرخ رشد 8/2 درصدی صادرات را تجربه کرده بود.
متوسط نرخ رشد صادرات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این سال 6/10 درصد بوده است و کشورهای عربستان سعودی و مصر در این سال دارای نرخ رشد صادرات 2/10 درصد و 7/8 درصد بوده‌اند.
متوسط نرخ رشد صادرات جهانی در این سال 5/15 درصد بوده است و چین با نرخ رشد صادرات 7/33 درصدی بالاترین نرخ رشد صادرات را به خود اختصاص داده است و لهستان با نرخ رشد صادرات 1/32 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفت.
متوسط نرخ رشد صادرات کشورهای با درامد بالا 1/14 درصد است که اتحادیه اروپا با کسب نرخ رشد صادرات 6/18 درصدی بین این کشورها برتر است و ژاپن نیز با کسب نرخ 5/13 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.
متوسط نرخ رشد صادرات کشورهای درحال توسعه در این سال برابر 9/18 درصد بوده است و اندونزی در این بین نرخ رشد صادرات 3/7 درصدی را به خود اختصاص داد، در حالی که کشورهای روسیه و ترکیه به ترتیب نرخهای رشد صادرات 8/20 درصد و 5/25 درصد را کسب کردند.
متوسط نرخ رشد صادرات کشورهای آمریکای لاتین در این سال 2/15 درصد بوده است و صادرات کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین در این سال به ترتیب 1/21 درصد و 9/18 درصد و 9/13 درصد رشد کرد.
بر اساس این گزارش، کشورهای جنوب آسیا نرخ رشد صادرات 1/19 درصدی را کسب کردند و صادرات هند در این بین نیز 1/19 درصد رشد کرد.
این در حالی است که کشورهای نیجریه و آفریقای جنوبی به ترتیب نرخ رشد صادرات 4/17 درصد و 4/16 درصد را به خود اختصاص دادند. (خبرگزاری فارس 21/1/84 )