ایران هشتاد و هشتمین کشور جذاب دنیا برای سرمایه‌گذاران خارجی

سازمان كنفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) اعلام كرد: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
ايران طي ۱۵ سال گذشته به ۴ ميليارد و ۶۵ ميليون دلار رسيد و ايران از اين لحاظ
هشتاد و هشتمين كشور جذاب دنيا براي سرمايه گذاران خارجي شناخته شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، آنكتاد در گزارش سرمايه گذاري خارجي ۲۰۰۵ افزود: انباشت جذب سرمايه گذاري
خارجي در ايران از دو ميليارد و ۴۷۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ ميلادي به ۴ ميليارد و
۶۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادي افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، طي ۱۵ سال گذشته بيش از ۷ هزار ميليارد دلار جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در جهان صورت گرفت كه كشورهاي توسعه يافته با جذب بيش از پنج هزار
ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند.
كشورهاي توسعه يافته اروپايي نيز طي ۱۵ سال گذشته حدود چهار هزار ميليارد دلار
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كردند و در اين خصوص رتبه نخست را به خود اختصاص
دادند.
آنكتاد افزود: آمريكا طي ۱۵ سال گذشته بيش از ۱۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري
مستقيم خارجي جذب كرد و بين ۱۴۰ كشور در رتبه نخست جهان قرار گرفت و كشورهاي انگليس
و فرانسه هر كدام به ترتيب با جذب ۵۷۰ ميليارد دلار و ۴۵۰ ميليارد دلار سرمايه
گذاري مستقيم خارجي در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
اين گزارش تصريح كرد: كشورهاي در حال توسعه نيز طي ۱۵ سال گذشته حدود دو هزار
ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كردند كه كشورهاي آسيايي بيش از يك
هزار ميليارد دلار آن را به خود اختصاص دادند و هنگ كنگ و چين هر كدام به ترتيب با
جذب بيش از ۴۰۰ و ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جايگاه نخست آسيا
قرار گرفتند.
ايران نيز در بين كشورهاي غرب آسيا پس از كشورهاي تركيه، عربستان، سوريه، بحرين،
امارات و قطر در رتبه هفتم قرار گرفت.