ایران ششمین مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است

واحد اطلاعات اقتصادی
اکونومیست با اعلام میزان مصرف گاز طبیعی کشورهای جهان، ایران را در رتبه ششم
پرمصرف ترین کشورهای جهان قرار داد.

به گزارش مهر به نقل
از اکونومیست، ایران در سال 2005 برابر با 90

میلیارد و 626 میلیون
متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده است
.

بر اساس این گزارش،
ایران در سال 2005 تقریبا عهده دار 3.2 درصد کل گاز مصرفی

جهان بوده است و ششمین
کشور پرمصرف جهان محسوب می شود
.

این گزارش حاکی است،
در سال 2005 کشور آمریکا با مصرف 628.2 میلیارد متر مکعب

گاز طبیعی پرمصرف ترین
کشور جهان بوده است؛ آمریکا تقریبا 22 درصد گاز طبیعی جهان

را مصرف می کند.

پس از آمریکا، کشورهای
روسیه با مصرف 446.5 میلیارد متر مکعب، تایوان با 201.8،

انگلستان با 93.4،
آلمان با 92.3، ایران با 90.6، کانادا با 89، اوکراین با 87.7، و

ایتالیا با 82.4
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترتیب دومین تا دهمین کشورهای

پرمصرف جهان می باشند.

بنابر اعلام
اکونومیست، ایران در سطح کشورهای خاورمیانه نیز پر مصرف ترین کشور

از لحاظ مصرف گاز طبیعی
محسوب می شود، به طوریکه مصرف گاز طبیعی ایران تقریبا 40

درصد بیش از مصرف
عربستان سعودی است که دومین کشور پرمصرف منطقه است
.

بر پایه همین گزارش،
کل مصرف گاز طبیعی جهان در سال 2005 به 2 تریلیون و 769

میلیارد و 272 میلیون
متر مکعب می رسد، که کشورهای اروپایی و آسیایی بیشترین سهم را

در مصرف آن خواهند داشت.

اکونومیست همچنین مصرف
گاز طبیعی عربستان سعودی را 64.7 میلیارد متر مکعب، مصر

31
، سوئد 1، سوئیس 3.2،
فرانسه 47.9، چین 38.2، ژاپن 78.2، مالزی 32.3، و هندوستان

28.9
میلیارد متر مکعب
اعلام کرده است
.