ایران شانزدهمین کشور دنیا در مصرف نفت خام


نشریه بررسی های اقتصادی خاورمیانه (میس) اعلام کرد، ایران از لحاظ مصرف نفت در
خاورمیانه در رتبه نخست و در سطح جهان در رتبه شانزدهم قرار دارد

به
گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از میس، ایران در سال ۲۰۰۴ نزدیک به یک


میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت مصرف کرد، که نسبت به سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۲۰۰

هزار
بشکه افزایش نشان می دهد
.

بر
اساس این گزارش، ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین مصرف نفت را دارد،

و پس
از ایران، کشورهای عربستان با ۱.۱ میلیون بشکه در روز، عراق با ۶۴۲ هزار بشکه،

مصر
با ۵۵۸ هزار بشکه، سوریه با ۳۳۸ هزار بشکه، اسرائیل با ۲۹۳ هزار بشکه، و کویت

با
۱۶۹ هزار بشکه در روز به ترتیب در رتبه های دوم تا هفتم خاورمیانه از لحاظ مصرف

بالای
نفت قرار دارند
.

این
گزارش حاکی است، ایران در سطح جهان نیز از لحاظ مصرف بالای نفت خام در رتبه


شانزدهم قرار دارد
.


بنابراین گزارش، در سطح جهان آمریکا با مصرف روزانه ۲۰ میلیون و ۳۲۳ هزار بشکه

نفت
خام در روز پرمصرف ترین کشور دنیا است
.

پس
از آمریکا کشورهای چین با مصرف ۶.۱ میلیون بشکه در روز،
 
ژاپن ۵.۲، کره جنوبی

۳.۴
،
آلمان ۲.۶، روسیه ۲.۶، کانادا ۲.۲، برزیل ۲.۱، مکزیک ۲، هندوستان ۲، فرانسه

۱.۹
،
ایتالیا ۱.۸، انگلستان ۱.۷، اندونزی ۱.۶، و اسپانیا با مصرف ۱.۵ میلیون بشکه

در
روز به ترتیب در رتبه های دوم تا پانزدهم بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان در


سال
۲۰۰۴ قرار دارند