ایران شانزدهمین کشور جهان از نظر ظرفیت پالایش نفت خام شناخته شد

ايران با ظرفيت پالايش
62/1ميليون بشكه نفت خام در روز به عنوان شانزدهمين كشور جهان و دومين كشور
خاورميانه از نظر ظرفيت پالايش نفت خام در سال 2004 شناخته شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس در گزارشي كه از سوي بريتيش پتروليوم منتشر شده است، متوسط پالايش نفت خام در
ايران در سال 2004 بيش از 62/1 ميليون بشكه در روز اعلام شده است كه اين رقم در
حدود 9/1 درصد از كل ظرفيت پالايش نفت خام در سطح جهان بوده است.
بدين ترتيب جمهوري اسلامي ايران از نظر ظرفيت پالايش نفت خام در سال 2004 در جايگاه
شانزدهم جهان جاي گرفته است.
ظرفيت كل پالايش جهاني نفت خام در سال 2004 در حدود 5/84 ميليون بشكه در روز اعلام
شده است.
آمريكا، چين و روسيه به ترتيب با اختصاص 1/20، 9/6 و 4/6 درصد از كل ظرفيت جهاني
پالايش نفت خام به عنوان سه كشور نخست دنيا از اين نظر معرفي شده‌اند.
براساس اين گزارش در سال 2004 ظرفيت پالايش نفت خام در خاورميانه 31/3 ميليون بشكه
در روز بوده كه 22 درصد از اين رقم به جمهوري اسلامي ايران اختصاص داشته‌ و لذا
ايران به عنوان دومين كشور خاورميانه از نظر ظرفيت پالايش نفت خام شناخته شده است.

عربستان با ظرفيت پالايش 06/2 ميليون بشكه در روز، نخستين كشور خاورميانه از اين
نظر شناخته شده است.
براساس اين گزارش، ظرفيت پالايش نفت خام ايران در سال 2004 در حدود 5/2 درصد نسبت
به سال قبل افزايش داشته است كه بسيار بيشتر از متوسط رشد ظرفيت پالايش نفت در سطح
جهان مي باشد.
متوسط رشد جهاني پالايش نفت خام در سال 2004 در حدود 8/0 درصد اعلام شده و اين رقم
براي خاورميانه 4/2 درصد بوده است.
در ادامه اين گزارش با توجه به نياز فزاينده بازار داخلي ايران به فرآورده‌هاي نفتي
و سرعت رشد مصرف بنزين در اين كشور به مقامهاي جمهوري اسلامي توصيه شده است در جهت
احداث پالايشگاه‌هاي جديد در اين كشورتلاش بيشتري كنند.
براساس اين گزارش اعتقاد مقامهاي ايران به اقتصادي نبودن احداث پالايشگاه و مهمتر
از آن سودآور بودن بازار واردات بنزين براي واسطه هاي نفتي از جمله علل مهم عدم
توجه به احداث پالايشگاه در ايران متناسب با نيازهاي داخلي عنوان شده است.