ایران سومین رشد بالای اقتصاد غیرنفتی را در خاورمیانه دارد

صندوق بین المللی پول
اعلام کرد طی 8 سال گذشته ایران سومین رشد بالای تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را در
خاورمیانه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی

غیرنفتی ایران طی هشت
سال گذشته به طور میانگین 5.26 درصد رشد داشته است و از این

لحاظ ایران دارای سومین
رشد بالای بخش غیرنفتی در سطح خاورمیانه بوده است
.

بر اساس این گزارش، در
سطح خاورمیانه و در هشت سال گذشته امارات متحده عربی

بالاترین رشد بخش
غیرنفتی را داشته است و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور به

طور میانگین 7.27 درصد
رشد یافته است
.

پس از امارات متحده
عربی، کشور یمن با رشد 5.55 درصدی تولید ناخالص داخلی

غیرنفتی در رتبه دوم
خاورمیانه و ایران نیز در رتبه سوم قرار دارد
.

صندوق بین المللی پول
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی عربستان سعودی را

طی 8 سال گذشته 2.58
درصد، بحرین 4.02، کویت 2.1، عمان 4.07، قطر 3.88، الجزایر

2.96
، و لیبی 2.42 درصد
اعلام کرده است
.