ایران سال 2030 به دومین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد

وزير امور خارجه
جمهوري اسلامي ايران طي كنفرانس مطبوعاتي در پكن گفت : ايران همكاريهاي انرژي خود
را با چين بيش از پيش گسترش خواهد داد و تهران به تامين كننده قابل اطمينان انرژي
چين تبديل خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از خبرگزاري شينهوا ، منوچهر متكي افزود : ايران و چين طي سالهاي اخير
سطح روابط استراتژيك خود را به خصوص در زمينه انرژي بيش از پيش توسعه داده اند و
اين مساله مورد توافق سران دو كشور بوده است .
متكي طي سفر به چين با روساي شركتهاي بزرگ نفت و گاز اين كشور نيز ديدار و گفت و گو
كرد .
متكي تاكيد كرد : ايران خواستار گسترش همكاريهاي انرژي با شركتهاي چيني است و از
شركتهاي نفت و گاز چين براي سرمايه گذاري در ايران و حضور در پروژه هاي انرژي دعوت
مي نمايد .
آخرين آمارهاي رسمي نشان مي دهد ايران در حال حاضر بيش از 130 ميليارد بشكه ذخاير
نفتي در اختيار دارد كه اين رقم معادل 13 درصد كل ذخاير نفتي جهان به شمار مي رود .

متكي درباره كمبود سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران تصريح كرد : ايران از
كليه سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در پروژه هاي انرژي خود دعوت به عمل مي آورد
و دولت ايران قوانيني را براي حمايت از سرمايه گذاران خارجي به تصويب رسانده است .

متكي در پايان گفت : ايران تا سال 2030 ميلادي به دومين توليد كننده بزرگ نفت جهان
تبديل خواهد شد .