ایران رتبه ۶۳ شاخص تجارت و توسعه را به خود اختصاص داد

بر اساس گزارش شاخص
تجارت و توسعه ۲۰۰۵ آنکتاد، ایران بین ۱۱۰ کشور جهان در رتبه ۶۳ شاخص تجارت و توسعه
در سال جاری میلادی قرار گرفت و در آسیا سیزدهم شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس، مرکز کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که هر ساله شاخص تجارت و توسعه
را در کشورهای جهان اعلام می کند، در گزارش سال ۲۰۰۵، شاخص تجارت و توسعه ایران را
۴۸۵ از هزار اعلام کرد.
بنابراین گزارش، دانمارک با کسب شاخص تجارت و توسعه ۸۷۴ از هزار رتبه نخست جهان را
به خود اختصاص داد و کشورهای آمریکا و انگلیس با کسب نمره های ۸۵۴ و ۸۲۵ در شاخص
تجارت و توسعه در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
آنکتاد افزود: کشورهای نیجر، مالی و نیجریه به ترتیب در رتبه های آخر شاخص تجارت و
توسعه در سال ۲۰۰۵ جای گرفتند.
این گزارش حاکی است: بین کشورهای آسیایی، ژاپن بالاترین شاخص تجارت و توسعه را به
میزان ۸۰۶ به خود اختصاص داد و کشورهای سنگاپور و کره جنوبی با کسب نمره های ۷۶۲ و
۶۴۶ به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در آسیا کسب کردند.
بر اساس این گزارش، در آسیا ، ایران پس از کشورهای ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی،
تایلند، کویت، اردن، بحرین، لبنان، چین، فیلیپین، سریلانکا و عربستان سعودی رتبه
سیزدهم را به خود اختصاص داده است.