ایران دومین نرخ بالای تعرفه را در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد

صندوق بین المللی پول
با اشاره به این که متوسط نرخ تعرفه در ایران در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی ۷/۲۲ درصد
بوده است، اعلام کرد: ایران پس از سوریه دومین نرخ بالای تعرفه را در خاورمیانه و
شمال آفریقا دارد.

به گزارش خبرگزاری
فارس، صندوق بین المللی پول افزود: متوسط نرخ تعرفه در ایران در سال ۱۹۹۷ میلادی
برابر ۲۸ درصد بوده است که طی هشت سال ۳/۵ درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، متوسط نرخ تعرفه در سوریه در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به ۲۵ درصد
رسید که بالاترین نرخ تعرفه بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود.

این گزارش افزود: کشورهای امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عمان با متوسط نرخ
تعرفه ۵ درصدی پایین ترین تعرفه را در منطقه دارند.
صندوق بین المللی پول افزود: سودان با متوسط نرخ تعرفه ۶/۲۲ درصدی در رتبه سوم
بالاترین نرخ تعرفه در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفت و کشورهای لیبی و پاکستان
با متوسط نرخ تعرفه ۵/۱۸ درصدی و ۵/۱۶ درصدی در رتبه های چهارم و پنجم جای گرفتند.

این گزارش افزود: متوسط نرخ تعرفه در کشورهای مصر ۱/۹ درصد، اردن ۱۳ درصد، لبنان
۷/۵ درصد، قطر ۲/۵ درصد، عربستان سعودی ۶ درصد و یمن ۶/۱۲ درصد می باشد.
صندوق بین المللی پول متوسط نرخ تعرفه در خاورمیانه و شمال آفریقا را ۱۲ درصد اعلام
کرده است.