ایران دومین قدرت خاورمیانه در تولید برق شناخته شد

موسسه تحقیقات انرژی ای بی اس با
اعلام این که ایران به عنوان دومین قدرت خاورمیانه در تولید برق شناخته شده است،
پیش بینی کرد: تولید این انرژی در ایران تا سال 2010 با افزایش 159 درصدی به 51
هزار مگاوات برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه تحقیقات انرژی ای بی اس، تولید انرژی برق
از سال 1970 به این سو در خاورمیانه رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
درحالی که حجم کل تولید انرژی برق در خاورمیانه طی سال 1970 بالغ بر 5600 مگاوات
بود این رقم در سال 1980 به 27700 مگاوات رسید.
در بیست سال پس از آن نیز رشد تولید برق در خاورمیانه همچنان ادامه پیدا کرد. میزان
رشد تولید برق خاورمیانه در طی سالهای 1990 تا 2000 ، 2/4 درصد درسال بوده و این
رقم برای سالهای 2000 تا 2004 ،‌6/5 درصد درسال اعلام شده است.
بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که در طی سالهای 2005 تا 2010 خاورمیانه در
تولید برق رشدی 3/4 درصدی را تجربه کند و در سال های 2005 و 2010 به ترتیب میزان
تولید برق در این منطقه به 145 و 175 هزار مگاوات برسد.
بر اساس گزارش ای بی اس درطی سال های 2000 تا 2004 امارات متحده عربی بیشترین رشد
تولید برق در میان کشورهای خاورمیانه ای را داشته است.
تولید برق در این کشور در مدت مذکور سالانه 3/13 درصد افزایش داشته است پس از این
کشور سوریه، قطر و بحرین با رشدی بیش از ده درصد در مراتب بعدی قرار گرفته اند.
ای بی اس در ادامه گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را دومین کشور خاورمیانه از نظر
حجم تولید انرژی برق معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش عربستان سعودی با تولید 7/40 گیگاوات برق در سال 2004 به عنوان
نخستین کشور خاورمیانه از این نظر شناخته شده است.
ایران با تولید 32 گیگاوات برق دومین کشور خاورمیانه از این نظر شناخته شده است.

امارات متحده عربی و کویت نیز به ترتیب با تولید 13 و 10 گیگاوات برق در رده های
بعدی قرار دارند.
سوریه ، عمان، بحرین ، قطر، لبنان،‌اردن ویمن نیز در رده های بعدی قرار دارند.
بر اساس این گزارش پیش بینی شده است تولید برق ایران درسال 2005 به 40 هزار مگاوات
و درسال 2010 به 51 هزار مگاوات برسد که بدین ترتیب این کشور همچنان در رتبه دوم
خاورمیانه از نظر حجم تولید برق قرار خواهد داشت.
عربستان با تولید 54 هزار مگاوات برق در سال 2010 در جایگاه اولین کشور خاورمیانه
ای از این نظر قرار خواهد داشت.
میزان تولید برق در دیگر کشورهای خاورمیانه ای تا سال 2010 نیز به این شرح پیش بینی
شده است: امارات 22، کویت 13، سوریه 11، عمان 1/4 ، بحرین 1/3، قطر 8/3 ، لبنان 4/2
، اردن 6/1 و یمن 2هزار مگاوات.