ایران دوازدهمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد

بر اساس گزارش توسعه
انساني ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد، ايران با نرخ تورم ۵/۱۶ درصدي، دوازدهمين نرخ بالاي
تورم را بين ۱۷۷ كشور جهان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش توسعه انساني ۲۰۰۵ افزود: متوسط نرخ تورم در ايران طي سالهاي ۱۹۹۰ تا
۲۰۰۳ ميلادي ۸/۲۲ درصد بوده است كه اين نرخ تا سال جاري با ۳/۷ درصد كاهش مواجه شده
است.
بر اساس اين گزارش، آنگولا بالاترين نرخ تورم جهان را به ميزان ۲/۹۸ درصد دارد و
كشورهاي هايتي با نرخ تورم ۳/۳۹ درصدي و ميانمار با نرخ تورم ۶/۳۶ درصدي در رتبه
هاي دوم و سوم قرار دارند.
اين گزارش افزود: نرخ تورم در كشورهاي ونزوئلا ۱/۳۱ درصد، بلاروس ۴/۲۸ درصد، جمهوري
دومينيكن ۴/۲۷ درصد، غنا ۷/۲۶ درصد، تركيه ۳/۲۵ درصد، سورينام ۲۳ درصد، اروگوئه
۴/۱۹ درصد و اتيوپي ۸/۱۷ درصد مي باشد و اين كشورها رتبه هاي چهارم تا يازدهم را به
خود اختصاص دادند.