ایران تا 5 سال آینده به سازمان تجارت جهانی خواهد پیوست


پيش بيني مي شود ايران كه داراي دومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان
است ، تا سال 2010 ميلادي به عضويت سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود .


به گزارش خبرگزاري فارس ، بلومبرگ به نقل از محمد شريعتمداري وزير
بازرگاني ايران گزارش داد : اگر مشكل سياسي جدي در قبال عضويت ايران به سازمان
تجارت جهاني پيش نيايد ، ايران تا 5 سال آينده به اين سازمان خواهد پيوست .
اقتصاد 480 ميليارد دلاري ايران ، اكنون فرصت بسيار مناسبي را براي پيوستن به
كاروان اقتصاد جهاني به دست آورده است كه بايد اين فرصت را غنيمت بشمارد . آمريكا
كه ايران را متهم به حمايت از تروريسم مي نمايد ، تا كنون بيش از 22 بار با درخواست
عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مخالفت كرده بود .
پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني اين فرصت را براي اين كشور به وجود خواهد آورد
تا از تحريمهاي اقتصادي و تجاري آمريكا رهايي پيدا كند . آمريكا كه بزرگترين شريك
تجاري ايران در دهه 1990 ميلادي به شمار مي رفته است ، اكنون به اتهام حمايت ايران
از تروريسم هر گونه مبادلات تجاري شركتهاي آمريكايي را با ايران ممنوع كرده است .
اعمال تحريمهاي اقتصادي بر ضد ايران توسعه اقتصادي اين كشور در برخي از زمينه ها از
جمله صنعت هواپيمايي را با مشكلات جدي روبرو كرده است .
شريعتمداري افزود : با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ، اين گونه اعمال آمريكا
، نقض آشكار قوانين سازمان تجارت جهاني به شمار خواهد رفت و از اين پس آمريكا ديگر
حق اعمال چنين تحريمهايي را بر ضد ايران نخواهد داشت .
تا كنون بيش از 200 شركت خارجي بدون توجه به تحريمهاي تجاري آمريكا بر ضد ايران ،
اقدام به سرمايه گذاريهاي گسترده در اين كشور نموده اند .