ایران بورس از گشایش نماد صدرا خبر داد .

به گزارش ايران بورس
در معاملات امروز(24/5/84) نماد معاملاتي سهام شركتهاي سايپا، صدرا، داروپخش،
گازلوله و روغن نباتي جهان باز مي شود. به گزارش مديريت نظارت بر بازار بازگشايي
اين نماد ها در پي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه انجام مي شود. بازگشايي اين
نمادها كاهش شاخص قيمت كل و افزايش شاخص بازده نقدي را همراه خواهد داشت.