ایران با 21 پله صعود در مکان 36 جهان و بدون تغییر دهم در خاورمیانه است

بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی ریسک پذیری فضای تجاری کشورهای
جهان پرداخت و ایران را با 21 پله صعود در مکان سی و ششم جهان و بدون تغییر در مکان
دهم خاورمیانه قرارداد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور در
گزارش سه ماهه چهارم خود با عنوان THE IRAN BUSINESS FORECAST REPORT Q4 2006 به
کشورمان از لحاظ ریسک پذیری فضای تجاری امتیاز 50.9 داد و با این امتیاز کشور را از
میان 13 کشور خاورمیانه در مکان دهم جای داد که نسبت به پیش‌بینی قبلی این موسسه
تغییر چندانی نداشته است. این در حالی است که رتبه‌بندی جهانی ایران بهبود 21
پله‌ای نشان می‌دهد که حاکی از بهبود شرایط تجاری کشور بوده است.

در این جدول رژیم صهیونیستی با شاخص 63.2 در مکان اول خاورمیانه و دوازدهم جهان
قرار داد که نسبت به گزارش قبلی یک پله در خاورمیانه و 21 پله در جهان صعود کرده
است. پس از اسراییل، امارات با شاخص 61.7 واقع شده است که رتبه‌بندی جهانی این کشور
بدون تغییر 14 است.

کویت (شاخص 56.8، رتبه‌بندی جهانی 18)، بحرین (شاخص 55.8، رتبه‌بندی جهانی 23)، قطر
(شاخص 55.1، رتبه‌بندی جهانی 25)، اردن (شاخص 54.3، رتبه‌بندی جهانی 26)، لبنان
(شاخص 51.9، رتبه‌بندی جهانی 30)، عمان (شاخص 51.8، رتبه‌بندی جهانی 32) و عربستان
(شاخص 51.7 و رتبه‌بندی جهانی 33) در مکان‌های سوم تا نهم خاورمیانه و پیش از ایران
جای دارند.

ترکیه (شاخص 49.3 و رتبه‌بندی جهانی 40) و مصر (شاخص 46.5 و رتبه‌بندی جهانی 45) پس
از ایران در مکان یازدهم و دوازدهم خاورمیانه هستند و عراق نیز که در حال بازسازی
اقتصاد جنگ زده خود است با شاخص 32.2 در مکان آخر خاورمیانه و 89 جهان واقع شده
است.

بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و خطرات فضای
تجاری ایران نوشت:‌ قانون حمایت و ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) از
سرمایه‌گذاران خارجی برخی اقدامات حمایتی به عمل آورده و در حال حاضر شرایط خوبی
برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. در همین حال ایرانیان از دیرباز به مهارت‌های
سرمایه‌گذاری مشهور شده‌اند که این عامل به میزان زیادی باعث جذب سرمایه‌گذاران
خارجی خواهد شد.

از نقاط ضعف فضای تجاری ایران از دید بیزینس مانتیور می‌توان به موارد زیر اشاره
کرد: پیشرفت خصوصی‌سازی با روند کندی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود این روند ادامه
داشته باشد. در همین حال شرکت‌های خارجی در حال حاضر قادر نیستند منابع هیدروکربن
ایران را در اختیار بگیرند و قراردادهای بیع متقابل منافع کمی در اختیار آنها قرار
می‌دهد و همین امر سرمایه‌گذاری جدید در کشور را کاهش می‌دهد.

این موسسه در گزارش پیشین خود ایران را با 41 پله صعود در مکان پنجاه و هفتم جهان
قرار داد و این در حالی ست که در منطقه خاورمیانه کشورمان با دو پله صعود در مکان
دهم جای گرفت.

به گزارش ایسنا، در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 بیزینس مانیتور شاخص ریسک‌پذیری
فضای تجاری ایران 50.7 در نظرگرفته شده است که نسبت به شاخص 46.5 واحدی در گزارش
پیشین این موسسه بهبود 4.2 واحدی نشان می‌دهد و با این شاخص کشورمان پس از کشورهای
حاشیه خلیج فارس و با دو پله صعود در مکان دهم خاورمیانه قرار گرفت.

در این گزارش کویت با شاخص 71.6 در مکان اول خاورمیانه و چهاردهم جهان جای گرفته
است و پس از آن اسراییل، امارات و بحرین با شاخص‌های 63.2، 61.7 و 55.8 قرار دارند.