ایران با یک رده تنزل در سال 2005 میلادی (سال 1384) ، نهمین نرخ بالای تورم جهان را کسب خواهد کرد.

ایران در سال 2005 میلادی (سال 1384) با یک رده تنزل، نهمین نرخ بالای تورم جهان را به میزان 15 درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی 2005سال پیش بینی کرد: ایران در سال 2005 میلادی (سال 1384) با یک رده تنزل، نهمین نرخ بالای تورم جهان را به میزان 15 درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی سال 2005 که هفته گذشته منتشر شده بود، افزود: ایران در سال 1386 با پنج رده تنزل، پنجمین نرخ بالای تورم را بین 180 کشور جهان به میزان 15 درصد به خود اختصاص خواهد داد.
صندوق بین المللی پول پیشتر برای پایان برنامه چهارم ایران دو سناریو تعریف کرده بود که بر اساس خوشبینانه ترین وضعیت نرخ تورم در پایان این برنامه یک رقمی نخواهد شد.
صندوق بین المللی پول سناریوی اول را بر اساس تداوم اصلاحات تدریجی در سیاستهای اقتصادی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی با روند فعلی تعریف کرد و اعلام نمود: در صورت تحقق این سناریو در پایان برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادی 9/4 درصد و نرخ تورم نیز 15 درصد خواهد بود.
بر اساس سناریوی دوم که بر اصلاحات دقیق و بدون نقص سیاستهای پولی و مالی و توقف روند کند فعلی اصلاحات در سیاستهای اقتصادی تاکید دارد، حداکثر نرخ رشد اقتصادی ایران 3/6 درصد پیش بینی شد و کمترین نرخ تورم برای پایان برنامه چهارم در خوشبینانه ترین وضعیت ده درصد تخمین زده شد.
‌ همچنین در این گزارش آمده جمهوری اسلامی ایران امسال با سه پله صعود بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در خاورمیانه به میزان 6‌ درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در این گزارش با تاکید بر این که افزایش قیمت نفت بیشترین کمک را به رشد اقتصادی ایران کرده است، اعلام کرد: در حالی که سال گذشته کشورهای قطر، کویت و اردن به ترتیب با برآورد نرخ رشد اقتصادی 9/9‌درصد، 2/7‌درصد‌و 7/6‌درصد در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته و ایران با برآورد نرخ رشد 6/6‌درصد در رتبه چهارم قرار داشت، امسال یعنی سال 2005 ‌میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی 6 درصدی در جایگاه اول خاورمیانه قرار گرفته و کشورهای بحرین، قطر و اردن به ترتیب با کسب نرخ رشدهای 3/5‌درصد، 1/5‌درصد و 5‌درصد در رده‌های دوم تا چهارم قرار خواهند گرفت. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرد: ایران در سال 2006 ‌میلادی نیز جایگاه نخست خود را با کسب نرخ رشد اقتصادی 9/5 ‌درصدی در خاورمیانه حفظ کند.
گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی سال 2005 صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری ارزش تولید ناخالص داخل ایران را به قیمت جاری در سال 2005‌میلادی 195‌میلیارد دلار برآورد کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته 27‌میلیارد دلار افزایش می دهد.
صندوق بین‌المللی پول با اعلام این که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005‌میلادی براساس شاخص برابری قدرت خرید 560‌میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، سرانه تولید ناخالص داخلی را براساس شاخص برابری قدرت خرید 8065 دلار اعلام کرد و نوشت: سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی براساس قیمت ثابت امسال با 336 دلار افزایش به 2809 دلار خواهد رسید.