ایران با دو پله سقوط تا سال 2020 به چهارمین تولید‌کننده اوپک تبدیل خواهد شد

مرکز اطلاعات انرژی
آمریکا پیش‌بینی کرد تولید نفت ایران در سال 2020 با افزایش اندک به 7/4 میلیون
بشکه در روز رسیده و ایران از نظر تولید نفت در میان اعضای اوپک از رتبه دوم به
جایگاه چهارم نزول کند.

به گزارش خبرگزاری
فارس در آخرین گزارش منتشر شده‌ از سوی مرکز اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی شده است
تولید 11 کشور عضو اوپک در سال 2020 به 7/49 میلیون بشکه در روز برسد که این رقم
نسبت

به رقم کنونی تولید اوپک بیش از 18 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت.
بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در این سال با افزایش 800 هزار بشکه در روز به
7/4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تولید فعلی ایران 9/3 میلیون بشکه در روز اعلام شده است.
بر اساس این گزارش در حالی که ایران در حال حاضر دومین تولید‌کننده اوپک است
پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 با دو پله سقوط به چهارمین کشور تولیدکننده اوپک تبدیل
شود.
بر اساس پیش‌بینی مرکز اطلاعات انرژی امریکا عربستان، عراق و ونزوئلا سه
تولید‌کننده نخست اوپک در سال 2020 خواهند بود. تولید این سه کشور به ترتیب 4/15،
3/5 و 71/4 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.
تولید فعلی این کشورها به ترتیب 2/9، 2، 1/3 میلیون بشکه در روز است.