ایران با دو پله سقوط تا سال ۲۰۲۰ به چهارمین تولید‌کننده اوپک تبدیل خواهد شد

مرکز اطلاعات انرژی
آمریکا پیش‌بینی کرد تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۰ با افزایش اندک به ۷/۴ میلیون
بشکه در روز رسیده و ایران از نظر تولید نفت در میان اعضای اوپک از رتبه دوم به
جایگاه چهارم نزول کند.

به گزارش خبرگزاری
فارس در آخرین گزارش منتشر شده‌ از سوی مرکز اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی شده است
تولید ۱۱ کشور عضو اوپک در سال ۲۰۲۰ به ۷/۴۹ میلیون بشکه در روز برسد که این رقم
نسبت

به رقم کنونی تولید اوپک بیش از ۱۸ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت.
بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در این سال با افزایش ۸۰۰ هزار بشکه در روز به
۷/۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تولید فعلی ایران ۹/۳ میلیون بشکه در روز اعلام شده است.
بر اساس این گزارش در حالی که ایران در حال حاضر دومین تولید‌کننده اوپک است
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ با دو پله سقوط به چهارمین کشور تولیدکننده اوپک تبدیل
شود.
بر اساس پیش‌بینی مرکز اطلاعات انرژی امریکا عربستان، عراق و ونزوئلا سه
تولید‌کننده نخست اوپک در سال ۲۰۲۰ خواهند بود. تولید این سه کشور به ترتیب ۴/۱۵،
۳/۵ و ۷۱/۴ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.
تولید فعلی این کشورها به ترتیب ۲/۹، ۲، ۱/۳ میلیون بشکه در روز است.