ایران امسال با رشد اقتصادی 6درصدی در جایگاه بیست ونهم جهان قرار می‌گیرد

صندوق بين المللي پول
در تازه ترين برآورد خود از نرخ رشد اقتصادي 180 كشور جهان در سال جاري ميلادي
اعلام كرد: ايران امسال با كسب نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي در جايگاه بيست و نهم جهان
قرار مي‌گيرد

به گزارش خبرگزاري
فارس، صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: در حالي كه نرخ رشد اقتصادي
ايران در سال 2004 ميلادي 6/6 درصد بوده است، اين نرخ در سال جاري

با 6/0 درصد كاهش مواجه خواهد شد.
بنابراين گزارش، پيش بيني مي شود، جمهوري آذربايجان در سال جاري ميلادي بالاترين
نرخ رشد اقتصادي جهان را به ميزان 6/21 درصد كسب كند و كشورهاي آنگولا و افغانستان
نيز به ترتيب با نرخهاي رشد 8/13 درصدي و 1/10 درصدي در جايگاه دوم و سوم قرار
گيرند و مابقي كشورها نيز نرخ رشد يك رقمي را در سال جاري ميلادي خواهند داشت.
صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي را در كشورهاي چين 5/8 درصد، هند 7/6 درصد،
ارمنستان 8 درصد، پاكستان 7/6 درصد، اوكراين 7 درصد، تاجيكستان 8 درصد، تركمنستان 7
درصد، بوتان 4/7 درصد و بلاروس 1/7 درصد پيش بيني كرد.
بر اساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي استراليا 6/2 درصد، بحرين 3/5 درصد،
برزيل 7/3 درصد، كانادا 8/2 درصد، دانمارك 2/2 درصد، مصر 8/4 درصد، فرانسه 2 درصد،
آلمان 8/0 درصد، هنگ كنگ 4 درصد، ژاپن 8/0 درصد، اردن 5 درصد، كره جنوبي 4 درصد،
كويت 2/3 درصد، لبنان 4 درصد، ليبي 3/4 درصد، نروژ 7/3 درصد، قطر 1/5 درصد، عربستان
سعودي 1/4 درصد، سنگاپور 4 درصد، انگليس 6/2 درصد، آمريكا 6/3 درصد، اماران 5/4
درصد و تركيه 5 درصد پيش بيني شده است.