ایران از نظر رشد صنعتی در خاورمیانه نهم شد

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل
طی گزارشی موسوم به «توسعه صنعتی سال 2005» شاخص رشد صنعتی ایران را 116/0 اعلام و
جمهوری اسلامی ایران را در میان 11 کشور خاورمیانه در جایگاه نهم از نظر رشد صنعتی
معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل
از سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص رشدصنعتی نمره
116/0 را کسب کرده است.
شاخص رشد صنعتی ارقامی از صفر تا یک را در بر می‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد
دلالت بر رشد صنعتی بیشتر دارد. این شاخص بر پایه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و
در صادرات تعیین می‌شود.
در میان کشورهای جهان ژاپن با شاخص توسعه صنعتی 59/0 به عنوان نخستین کشور جهان از
نظر رشد صنعتی شناخته شده است. پس از این کشور آلمان با شاخص 589/0 در جایگاه دوم
جهانی قرار گرفته است. رومانی نیز با شاخص 58/0 در رده سوم قرار گرفته است.
در میان کشورهای خاورمیانه‌ای بحرین با شاخص 483/0 در رتبه اول خاورمیانه از نظر
رشد و پیشرفت صنعتی قرار گرفته است و پس از این کشور به ترتیب کشورهای اردن با 46/0
،لبنان با 439/0، کویت با 373/0 ، قطر با 289/0 ، سوریه با 225/0 ، امارات با 146/0
،عربستان با 144/0 ، ایران و عمان با 116/0 و یمن با 056/0به ترتیب در رتبه‌های
بعدی قرار دارند.
به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد صنعتی در میان 11 کشور خاورمیانه‌ای
در رتبه یکی مانده به آخر قرار گرفته است.