ایران از نظر ارزش تولیدات صنعتی 22 پله در جهان صعود کرد

سازمان توسعه صنعتی
سازمان ملل در گزارش سال 2005 خود اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر سرانه
ارزش افزوده ‌بخش صنعت با 22 پله صعود در جایگاه 79 جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری
فارس، در گزارش سال 2005 سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل موسوم به «گزارش توسعه
صنعتی سال 2005»سرانه ارزش افزوده در بخش صنعت در ایران 303 دلار اعلام شده است.

این رقم نسبت به اوایل دهه 1990 بیش از 55 درصد افزایش داشته است.
سرانه ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال 1990، 168 دلار اعلام شده بود.
بدین ترتیب جایگاه ایران از نظر سرانه ارزش افزوده بخش صنعت از رتبه صد و یکم در
سال 1990 به رتبه هفتاد و نهم ارتقاء یافته است.
سوئیس با سرانه ارزش افزوده‌ای معادل 12191 دلار در جایگاه نخست جهانی از این نظر
قرار دارد و ژاپن با سرانه ارزش افزوده‌ای معادل 9851 دلار و فنلاند با 8389 دلار
به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
سوئد، ایرلند، لوکزامبورگ، اتریش، آلمان، سنگاپور و بلژیک نیز به ترتیب رتبه‌های
چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.