ایران از لحاظ وابستگی بودجه به درآمد نفت دارای رتبه شانزدهم جهان است

صندوق بين المللي
پول اعلام كرد: طي چهار سال گذشته به طور متوسط، 3/59 درصد از درآمد ايران از محل
درآمد صادرات نفت تامين شده است و ايران از لحاظ وابستگي بودجه به درآمد نفت رتبه
شانزدهم جهان را دارد.


به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش
خود به بررسي ميزان وابستگي كشورهاي نفتي جهان به درآمدهاي نفتي طي چهار سال گذشته
پرداخته است كه بر اين اساس، متوسط سهم درآمدهاي كشورهاي جهان از درآمد صادرات نفت
7/52 درصد است و بنابراين وابستگي ايران به درآمدهاي نفت بالاتر از حد متوسط جهاني
مي باشد.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: برونئي بيشترين وابستگي را به درآمدهاي نفتي
دارد و 8/85 درصد كل درآمدهاي اين كشور از محل درآمد صادرات نفت تامين مي شود.
اين در حالي است كه كشورهاي گينه اكوتوريال و عربستان صعودي از لحاظ وابستگي به
درآمد نفتي پس از برونئي در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند.
صندوق بين المللي پول اعلام كرد: كشور گينه اكوتوريال 84 درصد و عربستان صعودي 6/81
درصد از درآمدهاي خود را در هر سال از محل درآمد صادرات نفت تامين مي كنند.
اين گزارش تاكيد كرد: كلمبيا كه يكي از كشورهاي صادركننده نفت در جهان به شمار مي
رود، كمترين وابستگي را به درآمد نفت دارد و طي چهار سال مورد بررسي تنها 9 درصد از
درآمد اين كشور در هر سال از محل صادرات نفت تامين شده است و كشورهاي قزاقستان و
نروژ از لحاظ وابستگي كمتر به درآمد صادرات نفت پس از كلمبيا در رتبه هاي بعدي قرار
گرفتند و هر يك طي اين چهار سال به طور متوسط در هر سال به ترتيب 21 درصد و 4/24
درصد از درآمد خود را از محل درآمد صادرات نفت تامين كردند.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، درصد وابستگي به درآمد نفت در كشورهاي الجزاير
9/69 درصد، آنگولا 80 درصد، آذربايجان 47 درصد، بحرين 71 درصد، كامرون 26 درصد،
كونگو 70 درصد، اكوادور 4/26 درصد، گابن 60 درصد، اندونزي 31 درصد، عراق 58 درصد،
كويت 68 درصد، ليبي 72 درصد، مكزيك 32 درصد، نيجريه 77 درصد، عمان 78 درصد، قطر 71
درصد، روسيه 39 درصد، سودان 43 درصد، سوريه 45 درصد، تركمنستان 42 درصد، امارات
متحده عربي 76 درصد، ونزوئلا 52 درصد، ويتنام 31 درصد و يمن 68 درصد در هر سال طي
چهار سال گذشته بوده است.