اکونومیست: دلار دیماه امسال ۹۳۵ تومان می‌شود

واحد اطلاعات
اکونومیست در تازه ترین پیش بینی های خود اعلام کرد: ارزش دلار آمریکا در بازار
معاملاتی ایران تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی (دیماه ۸۴) به ۹۳۵ تومان افزایش خواهد
یافت.

به گزارش خبرگزاری
فارس، واحد اطلاعات اکونومیست تصریح کرد: ارزش ریال در برابر دلار در سال ۲۰۰۴
میلادی ۲/۵ درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود، ریال در سال ۲۰۰۵ میلادی با ۶/۵ درصد
کاهش ارزش روبرو شود و تا پایان سال جاری میلادی هر دلار آمریکا ۹۳۵ تومان معامله
شود.
بنابراین گزارش، سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار در سال ۲۰۰۶ میلادی کند تر
خواهد شد و ارزش ریال در برابر دلار در این سال با ۵ درصد کاهش مواجه شده و هر دلار
آمریکا حداکثر به ۹۸۲ تومان خواهد رسید.
این در حالی است که اکونومیست در پیش بینی قبلی اعلام کرده بود که دلار تا پایان
سال ۲۰۰۶ از مرز ۱۰۰۰ تومان خواهد گذشت.
واحد اطلاعات اکونومیست مهمترین دلیل تسریع در کاهش ارزش ریال را در سال جاری کند
شدن روند کاهش ارزش دلار در برابر یورو و ین ارزیابی کرده است.
این گزارش در ادامه نسبت به اثرات تورمی کاهش بیشتر ارزش ریال در برابر دلار ابراز
نگرانی کرده است و افزود: کاهش ارزش ریال در برابر یورو و ین نیز به همان میزان
اثرات تورمی نگران کننده دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نظام ارزی چند نرخی همزمان با آغاز سال ۲۰۰۲ میلادی منسوخ
شد و دولت نظام ارزی شناور مدیریت شده را در پیش گرفت که سیاستهای بانک مرکزی در
سالهای اخیر تاثیر قابل توجهی در کاهش ارزش ریال در برابر دلار داشته است.