اوپک قادر به تامین تقاضای بازار جهانی نفت است

وزير نفت امارات گفت :
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك قادر است هر گونه افزايش تقاضاي جهاني نفت تا
پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي را تامين كند .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، خبر گزاري رسمي امارات به نقل از محمد بن دائن الحميلي وزير نفت اين كشور
افزود : اوپك در حال حاضر از ظرفيت كافي براي افزايش توليد نفت خود برخوردار است و
كشورهاي عضو سازمان ، براي تامين هر گونه افزايش احتمالي تقاضاي جهاني نفت آمادگي
لازم را دارند.
وي تاكيد كرد : ميزان تقاضاي نفت اوپك تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي ، روزانه به بيش از
۲/۲۹ ميليون بشكه خواهد رسيد در حالي كه اين رقم در سال ۲۰۰۴ ميلادي كمتر از ۵/۲۸
ميليون بشكه بوده است . البته ميزان توليد كنوني نفت اوپك روزانه بيش از ۵/۳۰
ميليون بشكه است كه اين به علت عدم رعايت سهميه هاي تعيين شده از سوي برخي از
كشورهاي عضو است .