اوپک: ایران چهارمین صادرکننده نفت جهان است

سازمان كشورهاي
صادركننده نفت (اوپك) اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي با صادرات
روزانه دو ميليون و ۵۵۰ هزار بشكه نفت، چهارمين صادركننده نفت در جهان شد.

گزارش خبرگزاري فارس،
اوپك تصريح كرد: در سال ۲۰۰۴ ميلادي ، صادرات نفت كشورهاي عربستان سعودي ۷۳/۸
ميليون بشكه در روز، روسيه ۶۷/۶ ميليون بشكه در روز و نروژ ۹۱/۲ ميليون بشكه در روز
بوده است و اين سه كشور رتبه هاي اول تا سوم را در صادرات نفت در جهان به خود
اختصاص دادند.
بنابراين گزارش، ونزوئلا با صادرات ۳۶/۲ ميليون بشكه نفت در روز پنجمين صادركننده
نفت جهان شد و كشورهاي امارات متحده عربي و كويت هر كدام به ترتيب با صادرات روزانه
۳۳/۲ ميليون بشكه و۲/۲ ميليون بشكه رتبه هاي ششم و هفتم را از لحاظ صادرات نفت به
خود اختصاص دادند.
اين گزارش افزود: كشورهاي نيجريه، الجزاير، مكزيك، عراق، ليبي، قزاقستان و قطر رتبه
هاي هشتم تا چهاردهم صادرات نفت را در سال گذشته كسب كر
دند.