اولین تستهای دوام بتن در پروژه سیلیکو منگنز

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی به نقل از روابط عمومی سیمان کرمان همزمان با ایام ا… دهه فجر و در ادامه اقدامات مهم پژوهشی مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان، اولین تستهای دوام بتن در پروژه سیلیکو منگنز صورت گرفت.

در این خصوص مهندس فرازمند مدیر کنترل کیفی وآزمایشگاه سیمان کرمان عنوان داشت.: پس از افتتاح مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان در مهر ماه سال جاری چندین پروژه در راستای تولید سیمان ها و بتن های سبز در دستور کار این مرکز قرار گرفت. محققین این مرکز در قالب پروژه های هدفمند با جایگزین کردن ضایعات سرباره های صنایع فرو آلیاژ با درصد های مختلف در سیمان و بتن ضمن به کارگیری این ضایعات در بتن و کاهش اثرات آلایندگی این سرباره ها بر محیط زیست، توانسته اند سیمان و بتنی را تولید نمایند که در کاهش گازهای گلخانه ای نقش بسزایی دارند.

درادامه دکتر شفیعی سرپرست مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان به این نکته اشاره نمود که خوشبختانه با انجام اولین سری از تستهای دوام بتن در پروژه تولید بتن های سبز، نظیر تستهای مقاومت الکتریکی چهار نقطه ای، نفوذ یون کلر، مهاجرت یون کلر، مقاومت فشاری، نفوذ آب تحت فشار و مقاومت در برابر حریق بر روی نمونه های بتن سبز نتایج نشان می دهد که جایگزینی ضایعات سرباره سیلیکو منگنز در بتن خود تراکم تولیدی در این مرکز ضمن حفظ خواص رئولوژی و کارایی بتن خود تراکم باعث افزایش هم زمان مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی و کاهش نفوذ یون کلر در نمونه های بتن سبز نسبت به سایر نمونه های بتن مشاهد شده است.از آنجا که این نتایج در اولین دوره ۹۰ روزه حاصل شده است امید آن می رود که در چند ماه آتی نتایج امیدوار کننده تری در پیش رو داشته باشیم. ایشان همچنین به این نکته اشاره نمود که افزایش دوام بتن در پروژه تولید بتن های سبز منجربه افزایش طول عمر سازه های بتنی و حفظ سرمایه های ملی و اقدام ارزشمندی در راستای رفع مشکلات زیست محیطی خواهد شد که از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است.