اوراق سرمایه‌گذاری مشاع فعلا” منتشر نمی‌شود

مدير شركت مديريت
سرمايه‌گذاري بانك ملي گفت: عليرغم اين كه كليه مقدمات واحدهاي سرمايه‌گذاري مشاع
آماده شده، ولي فعلا" اين اوراق منتشر نخواهد شد.

فضل‌ا… معظمي كه
در مراسم گشايش سومين تالار اختصاصي معاملات سهام بانك ملي سخن مي‌گفت، اظهار داشت:
كليه مراحل واحدهاي سرمايه‌گذاري مشاع آماده شده است، ولي دعوت از مردم براي انجام
سرمايه‌گذاري در زماني كه شاخصهاي بورس روبه‌نزول است معقول و منطقي به نظر
نمي‌رسد.
وي ابراز اميدواري كرد، در ماههاي آينده و با ايجاد شرايط ثبات در بازار اين اوراق
منتشر شود.
وي از انجام طرحي جديد در كارگزاري بانك ملي خبر داد و افزود: در طرح جديد هر
مراجعه كننده اعم از خريدار يا فروشنده سهام، تنها با يك متصدي از ابتداي كار تا
پايان مرحله خريد يا فروش همراه مي شود.
معظمي متذكر شد: همواره كارگزاران با محدوديتهايي از قبيل نقد شوندگي و سقف پنج
درصدي روبرو هستند و عمليات بازارسازي نيز خود محدوديت عرضه به وجود آورده
است.(خبرگزاری فارس)