اهدای خون، اهدای زندگی در «وبانک»

اهدای خون در گروه توسعه ملی انجام شد.

روز گذشته با حضور و استقرار گروهی از پرسنل خدوم کادر سازمان انتقال خون در ساختمان مرکزی هلدینگ گروه توسعه ملی، اهدای داوطلبانه خون توسط کارکنان این هلدینگ انجام شد.  

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع بیماری های نیازمند به تزریق خون، ذخایز خون در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. به همین منظور در این شرایط که به دلیل شیوع کرونا، مراجعه برای اهدای خون نسبت به سنوات پیشین کاهش یافته، گروه توسعه ملی در راستای عمل به مسئولیت انسانی و اجتماعی خود و در جهت رفاه حال پرسنل خدوم و نوع دوست این هلدینگ، با همکاری و مساعدت سازمان انتقال خون، مقدمات حضور تیم سیار این سازمان را در شرکت فراهم کرد.

 در نتیجه این اقدام که با هدف کمک به همنوعان انجام شد، واحدهای متعددی از گروه های خونی مختلف در بانک ذخیره خون کشور اضافه شد.