انضباط مالی نرخ تورم ایران در سال 2006 را به 12.2 درصد کاهش می دهد

موسسه "گلوبال اینسایت" اعلام کرد
در صورتیکه دولت ایران بتواند سیاستهای انضباط مالی و پولی را تقویت نماید، نرخ
تورم در سال 2006 میلادی به 12.2 درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از گلوبال اینسایت، ایران از چهار سال پیش
تلاش خود برای کاهش نرخ تورم به نرخ یک رقمی را آغاز کرده است، اما رسیدن به نرخ
تورم یک رقمی از آنچه که در ابتدا تصور می شد، دشوارتر است.
بر اساس این گزارش، در حالیکه دولت ایران در تثبیت نرخ ارز در سالهای اخیر موفق
بوده است، اما چنین موفقیتی در ایجاد انضباط مالی محقق نشده است.
این گزارش می افزاید، تجربه سالهای اخیر نشان داده است کاهش انضباط مالی دولت تاثیر
عمده ای بر افزایش نرخ تورم ایران دارد. بر این اساس، در حالیکه طی سالهای 1998 تا
2001 نرخ تورم در ایران روندی نزولی در پیش گرفته بود، افزایش استقراض دولت از بانک
مرکزی طی سالهای 2002 و 2003 موجب تشدید دوباره فشارهای تورمی شد.
بدین ترتیب، نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران از 11.3 درصد در سال 2001 به 14.3
درصد در سال 2002 و 16.5 درصد در سال 2003 افزایش یافت.
در مقابل، تقویت سیاستهای محافظه کارانه و منضبط مالی موجب شد نرخ تورم طی سالهای
2004 و 2005 به ترتیب به 14.7 و 14.8 درصد کاهش یابد.
این گزارش می افزاید، دولت ایران اخیرا به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی کسری
خود را از بازارهای مالی داخلی تامین می کند، که به عقیده گلوبال اینسایت این روش
می تواند دست بانک مرکزی را برای اتخاذ سیاستهای منضبط تر مالی باز بگذارد.
این گزارش می افزاید، از آنجا که انضباط پولی و مالی پیش زمینه ثبات قیمتها محسوب
می شود، افزایش انضباط پولی و مالی دولت ایران طی سال جاری میلادی می تواند نرخ
تورم را تا 12.2 درصد و در سالهای 2007 و 2008 به 11.9 و 10.3 درصد کاهش دهد.
با توجه به اینکه دولت ایران از سوی یارانه های مصرفی تحت فشار قرار دارد و هزینه
های آن سالانه به طور متوسط 20 درصد افزایش می یابد، دولت جدید ایران برای نیل به
این هدف راه دشواری در پیش روی خواهد داشت.
گلوبال اینسایت پیش بینی می کند، تداوم فشارهای پولی و مالی بر دولت ایران موجب
نوسان نرخ تورم بین 10 تا 15 درصد طی سالهای 2006 تا 2009 خواهد شد، با این وجود در
بلند مدت نرخ تورم در ایران روندی نزولی در پیش خواهد گرفت.
بر این اساس، پیش بینی می شود طی پنج سال آینده نرخ تورم در ایران مابین 8 تا
14درصد در نوسان باشد.
گلوبال اینسایت همچنین متوسط نرخ تورم در ایران طی سه ماهه پایانی سال 2005 میلادی
را 13.5 درصد اعلام کرده است که نسبت به سه ماهه سوم 0.4 درصد کاهش نشان می دهد.
این موسسه همچنین پیش بینی می کند متوسط نرخ تورم در ایران در سه ماهه نخست 2006 به
12.2 درصد، در سه ماهه دوم به 10.9 و در سه ماهه سوم به 12.7 درصد خواهد رسید.