امکان سوء استفاده و تبانی در بازار با شکل‌گیری شرکت بورس از بین می‌رود

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: امکان سوء استفاده و تبانی در بورس با شکل
گیری شرکت بورس از بین خواهد رفت.

علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر گفت: آنچه که در مورد روند شکل
گیری شرکت بورس در حال انجام است بر اساس قانون تجارت بوده و ترکیب سهامداران نیز
با توجه به درصد تخصیص داده شده است.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس می تواند برای انسجام
سهامداران حقیقی اقدامی کند، گفت: سهامداران حقیقی خود تمایل داشتند که امکان
مشارکت گسترده مردم فراهم شود و سهام شرکت بورس به صورت ریز بین سهامداران حقیقی
توزیع شود.

صالح آبادی ادامه داد: بر اساس آنچه که در اساسنامه شرکت بورس آمده است هر کس می
تواند وکالت یک شخص را در مجمع داشته باشد و شاید هدف قانون این است که شرکت بورس
به‌مفهوم واقعی یک شرکت سهامی عام باشد و امکان تبانی و سوء استفاده از بین برود و
هر کس که اصلح است انتخاب شود.

رئیس سازمان بورس در مورد شرکت های تابلو چهارم گفت: ما به تدریج شرکت های تابلو
چهارم را معرفی می کنیم و همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم ظرف دو ماه یا حداکثر سه
ماه این شرکت ها مشخص خواهند شد.

صالح آبادی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر برنامه بورس برای کنترل و نظارت بر
معاملات کارکنان بورس گفت: به هر حال تمام تلاش و برنامه ریزی ما اجرای شفاف سازی
است و در این خصوص نیز ماده 16 قانون اوراق بهادار تکلیف را روشن کرده و در همان
چهارچوب عمل خواهیم کرد.