الزامی شدن راه‌اندازی سایت اینترنتی در تمام شرکت‌های بورس

بر اساس مصوبه شورای بورس راه‌اندازی سایت اینترنتی در تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده الزامی شد.
به گزارش ایران بورس، بعدازظهر دیروز جلسه شورای بورس تشکیل گردید. راه‌اندازی سایت اینترنتی توسط همه شرکت‌های پذیرفته‌شده جزو شرایط پذیرش است، و شرکت‌ها ملزم‌ شده اند، هم‌زمان با ارائه اطلاعات به سازمان بورس، اطلاعات خود را از طریق سایت نیز منتشر کنند. تا هیچ اطلاعات نهانی در سازمان بورس وجود نداشته باشد.
بنا بر این مصوبه، شرکت‌ها همچنین ملزم شده اند علاوه بر انتشار صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای خود در یک روزنامه کثیرالانتشار، ملزم به قراردادن این اطلاعات در سایت اینترنتی خود هستند. علاوه بر این شرکت‌ها ملزم شده اند که جهت تسریع در ارسال اطلاعات و گزارش‌ها، غیر از متن امضاءشده چاپی، متن الکترونیک را نیز برای بورس ارسال نمایند.
الزامی‌شدن بازارگردانی سهام 50 شرکت بزرگ‌تر بورس از دیگر مصوبات بود که طبق فهرست مورد تأیید هیئت‌مدیره هر شش‌ ماه اعلام می‌شود. این تصمیم قبلاً به تأیید هیئت‌مدیره سازمان بورس و هیئت‌پذیرش رسیده بود.
همه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حداقل می‌باید 20% سهم شناور آزاد داشته باشند و شورا حداکثر یک‌ سال زمان برای تحقق این منظور در شرکت‌ها تعیین نمود.
ارتقا از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی موکول به دستیابی به 20% سهم شناور آزاد شده است. مفاد این مصوبه قبلاً به تأیید هیئت‌مدیره سازمان و هیئت‌پذیرش رسیده بود.