اقتصاد قطر قدرتمند‌ترین اقتصاد جهان عرب

اقتصاد قطر به خاطر نهادهای قدرتمند دولتی، کاهش سطح فساد و نظام قضایی شفاف، قدرتمند‌ترین اقتصاد در جهان عرب است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از دوحه، مجمع جهانی اقتصاد که مقر آن در ژنو قرار دارد در گزارش مربوط به رقابت اقتصادهای جهان عرب در سال 2005 نوشت: درآمد سرانه در قطر 34600‌هزار دلار در سال 2004 بود.
امارات عربی متحده با توجه به اقتصاد قدرتمند، شکوفایی بخش خصوصی و استفاده از فناوری رتبه دوم را در جهان دارد.
بحرین در رتبه سوم و اردن، تونس، عربستان سعودی، مغرب، مصر، الجزایر، لبنان و یمن در رده‌های بعدی قرار دارند.
در این گزارش آمده است: لبنان از ضعف اقتصادی ناشی از کسری بودجه رنج می‌برد. کسری بودجه در این کشور در سال 2003، به 6/14‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
در گزارش یاد شده آمده است: پژوهشگران قادر نبودند درباره برخی کشورهای عربی مثل عراق، سوریه و کویت اطلاعات کافی جمع‌آوری کنند.
مجمع اقتصاد جهانی اعلام کرد، همه کشورهای عربی حتی قطر، امارات یا بحرین باید اقتصاد خود را برای حل مشکل روزافزون بیکاری که در برخی از این کشورها به 20‌درصد رسیده است اصلاح کنند.
در این گزارش کشورها بر اساس استفاده از فناوری، کیفیت نهادهای دولتی و محیط اقتصاد کلان رتبه‌بندی شده‌‌اند. (دنیای اقتصاد15/1/84)