اقتصاد ایران روند مطلوب و رو به رشد خود را طی خواهد کرد

مدیر روابط خارجی صندوق
بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی ایران را مطلوب ارزیابی و در عین حال بر نیاز مبرم به
اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم در این کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، توماس داوسون طی یک مصاحبه با خبرنگار صندوق بین المللی
پول در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت اقتصادی ایران گفت: وضعیت اقتصادی ایران مطلوب
بوده و پیش بینی می شود اقتصاد این کشور همچنان وضعیت مطلوب و روبه رشدی را طی کند.

وی با اشاره به سفر هئیتی از صندوق بین‌‌المللی پول به ایران در اواخر سال گذشته
میلادی گفت: ما در آن سفر رهنمودهایی را در مورد اقتصاد ایران به مقامات این کشور
ارائه کردیم که اتخاذ سیاست‌های انقباضی از آن جمله بود.
داوسون در ادامه گفت: « اتخاذ سیاست‌های انقباضی یکی از نیازهای مبرم اقتصاد ایران
در شرایط حاضر می‌باشد چرا که اگر چنین سیاستی اتخاذ نشود نرخ تورم در این کشور به
طور فزاینده‌ای رشد خواهد کرد.»
وی کاهش آسیب‌پذیری ایران در برابر افت قیمت نفت را از دیگر مزایای ناشی از اتخاذ
سیاست های انقباضی عنوان کرد.