افزایش 500 هزار بشکه نفت در روز در دستور کار اعضای اوپک

وزيران نفت اوپك
امروز در وين گردهم مي‌آيند تا سياست توليد نفت خود را براي سه ماهه پاياني سال
تنظيم كنند.

به گزارش خبرگزاري
فارس ، بيانيه رسمي اين سازمان در اواخر روز سه شنبه انتشار مي‌يابد. در دستور كار
اين اجلاس، افزايش حدود دو درصد (500 هزار بشكه در روز) بر سقف رسمي تويد نفت اوپك
قرار دارد.
هر چند بسياري از ناظران بر اين باورند كه اين رقم تاثير چنداني بر قيمتهاي فعلي
ندارد و صرفا يك اقدام رواني است. در همين حال اعلام شد كه پس فردا اوپك، چهلمين
سالروز انتقال دبيرخانه‌ از ژنو به وين را جشن مي‌گيرد.