افزایش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز در دستور کار اعضای اوپک

وزيران نفت اوپك
امروز در وين گردهم مي‌آيند تا سياست توليد نفت خود را براي سه ماهه پاياني سال
تنظيم كنند.

به گزارش خبرگزاري
فارس ، بيانيه رسمي اين سازمان در اواخر روز سه شنبه انتشار مي‌يابد. در دستور كار
اين اجلاس، افزايش حدود دو درصد (۵۰۰ هزار بشكه در روز) بر سقف رسمي تويد نفت اوپك
قرار دارد.
هر چند بسياري از ناظران بر اين باورند كه اين رقم تاثير چنداني بر قيمتهاي فعلي
ندارد و صرفا يك اقدام رواني است. در همين حال اعلام شد كه پس فردا اوپك، چهلمين
سالروز انتقال دبيرخانه‌ از ژنو به وين را جشن مي‌گيرد.