افزایش ۴۰ درصدی حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه

آنكتاد در تازه ترين
گزارش خود درباره روند سرمايه گذاري خارجي در جهان اعلام كرد : حجم سرمايه گذاريهاي
خارجي در كشورهاي در حال توسعه طي سال ۲۰۰۴ ميلادي ، بيش از ۴۰ درصد رشد يافته است
.

به گزارش خبرگزاري
فارس ، آنكتاد افزود : ميزان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در سطح كشورهاي توسعه
يافته جهان در اين مدت تنها ۲ درصد رشد داشته است و به رقم ۶۴۸ ميليارد دلار رسيده
است .
آن ميروكس رييس گروه تهيه كننده اين گزارش گفت : روند رشد سرمايه گذاريهاي خارجي در
كشورهاي در حال توسعه طي سالهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت .
چين
، هنگ كنگ ، برزيل ، مكزيك و سنگاپور پنج كشور در حال توسعه هستند كه بيشترين ميزان
سرمايه گذاري مستقيم خارجي را طي سال ۲۰۰۴ ميلادي ، جذب نموده اند .
بر اين اساس ، قاره آسيا با رشد ۴۶ درصدي بيش از ۱۴۸ ميليارد دلار سرمايه گذاري
مستقيم خارجي جذب نموده است كه از اين رقم بيش از ۶۰ ميليارد دلار آن به بازار هاي
سرمايه چين سرازير شده است .
پس از آسيا ، منطقه آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب با رشد ۴۴ درصدي بيش از ۶۸
ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب نموده است .
ميروكس تاكيد كرد : كشورهاي آفريقايي بايد تلاش خود را براي جذب سرمايه گذاريهاي
بيشتر خارجي دو چندان كنند . قاره آفريقا طي سال ۲۰۰۴ ميلادي ، تنها حدود ۱۸
ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب نموده است .
ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي به طور سرانه در آفريقا ، از ۸ دلار در سال ۱۹۹۵
ميلادي ، به كمتر از ۲۰ دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادي رسيده است كه اين رقم كمتر از نصف
سرمايه گذاري سرانه در چين است .