افزایش 40 درصدی حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه

آنكتاد در تازه ترين
گزارش خود درباره روند سرمايه گذاري خارجي در جهان اعلام كرد : حجم سرمايه گذاريهاي
خارجي در كشورهاي در حال توسعه طي سال 2004 ميلادي ، بيش از 40 درصد رشد يافته است
.

به گزارش خبرگزاري
فارس ، آنكتاد افزود : ميزان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در سطح كشورهاي توسعه
يافته جهان در اين مدت تنها 2 درصد رشد داشته است و به رقم 648 ميليارد دلار رسيده
است .
آن ميروكس رييس گروه تهيه كننده اين گزارش گفت : روند رشد سرمايه گذاريهاي خارجي در
كشورهاي در حال توسعه طي سالهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت .
چين
، هنگ كنگ ، برزيل ، مكزيك و سنگاپور پنج كشور در حال توسعه هستند كه بيشترين ميزان
سرمايه گذاري مستقيم خارجي را طي سال 2004 ميلادي ، جذب نموده اند .
بر اين اساس ، قاره آسيا با رشد 46 درصدي بيش از 148 ميليارد دلار سرمايه گذاري
مستقيم خارجي جذب نموده است كه از اين رقم بيش از 60 ميليارد دلار آن به بازار هاي
سرمايه چين سرازير شده است .
پس از آسيا ، منطقه آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب با رشد 44 درصدي بيش از 68
ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب نموده است .
ميروكس تاكيد كرد : كشورهاي آفريقايي بايد تلاش خود را براي جذب سرمايه گذاريهاي
بيشتر خارجي دو چندان كنند . قاره آفريقا طي سال 2004 ميلادي ، تنها حدود 18
ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب نموده است .
ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي به طور سرانه در آفريقا ، از 8 دلار در سال 1995
ميلادي ، به كمتر از 20 دلار در سال 2004 ميلادي رسيده است كه اين رقم كمتر از نصف
سرمايه گذاري سرانه در چين است .