افزایش یک درصدی قیمت جهانی نفت

به علت رشد تقاضاي
بنزين در آمريكا و افزايش نگرانيها در مورد كمبود ظرفيت پالايشگاههاي جهان در تامين
نفت مورد نياز بازارهاي جهاني ،

قيمت نفت امروز دوشنبه
بيش از يك درصد افزايش يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، رويترز گزارش داد : قيمت هر بشكه نفت در بازار نيويورك براي تحويل در ماه
آگوست ، لحظاتي پيش با 66 سنت افزايش به 50/60 دلار رسيد . قيمت جهاني نفت طي دو
هفته اخير بيش از 12 درصد افزايش يافته است و اين رقم نسبت به ماه ژانويه نيز بيش
از 39 درصد رشد داشته است .
اين در حالي است كه قيمت نفت در باازر نيويورك صبح امروز نيز به بيش از 45/60 دلار
رسيده بود .
افزايش قيمت نفت به بيش از 60 دلار در هر بشكه براي اولين بار پس از سال 1983
ميلادي رخ مي دهد .
دانيل هينز كارشناس ارشد انرژي موسسه مالي آي ان زد در اين باره گفت : نوسانات
موجود در بازار جهاني نفت طي سالهاي اخير بي سابقه بوده است و رسيدن قيمت هر بشكه
نفت نيز به بيش از 60 دلار در نوع خود بي سابقه است .
اين در حالي است كه فعاليت سفته بازان و دلالان نيز در بازار جهاني نفت به شدت
افزايش يافته است و كارشناسان نفتي يكي از مهمترين عوامل رشد بي سابقه قيمت نفت را
نقش موثر دلالان در بازار جهاني نفت ارزيابي مي كنند .
نااوهيرو نيمورا معاون بانك ميزوهو نيز در اي باره گفت : بازار جهاني نفت اكنون به
دنبال اين مساله است كه با افزايش قيمت نفت ، ميزان تقاضاي جهاني انرژي در چه سطحي
متوقف خواهد شد ؟