افزایش میزان تولید نفت و گاز روسیه در سال ۲۰۰۵ میلادی

وزارت انرژی روسیه اعلام کرد: میزان تولید گاز در این کشور طی ماه آوریل ۲۰۰۵ میلادی به بیش از ۰۸/۵۶ میلیارد متر مکعب رسیده است و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل کمتر از ۸۰/۵۳ میلیارد متر مکعب بوده است .
به گزارش خبرگزاری فارس ایتارتاس به نقل از وزارت انرژی روسیه افزود: شرکت گازپروم روسیه بزرگترین شرکت نفت و گاز این کشور در این مدت بیش از ۴۴/۴۶ میلیارد متر مکعب از کل تولید گاز در این کشور را به خود اختصاص داده است . میزان تولید نفت روسیه در این مدت نیز به بیش از ۳۸ میلیون تن افزایش یافته است. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۰۴ میلادی کمتر از ۳۶ میلیون تن بوده است .
میزان کل تولید نفت روسیه از ابتدای سال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون به بیش از ۳/۱۵۲ میلیون تن رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۰۴ میلادی کمتر از ۱۴۷ میلیون تن بوده است .
میزان صادرات نفت روسیه نیز در ماه آوریل ۲۰۰۵ میلادی با ۴/۱ میلیون تن افزایش به بیش از ۷۷/۱۷ میلیون تن رسیده است . میزان کل صادرات نفت روسیه به بازارهای جهانی از ابتدای امسال تا کنون به بیش از ۲۹/۷۲ میلیون تن رسیده است . این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۸۳/۶۴ میلیون تن بوده است .