افزایش قیمت نفت ، موجب رکود اقتصاد جهانی خواهد شد


آنكتاد در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : افزايش بي سابقه قيمت
نفت ، موجب ركود اقتصاد شديد اقتصاد جهاني خواهد شد كه اين ركود با ركودهاي اقتصادي
دهه 1970 و 1980 ميلادي قابل مقايسه است .

به گزارش خبرگزاري
فارس، آنكتاد گزارش داد : كشورهاي اروپايي توسعه يافته تا كنون با اتخاذ سياستهاي
پولي و مالي مناسب توانسته اند از افزايش تاثيرات تورمي رشد قيمت جهاني نفت ،
بكاهند . افزايش قيمت نفت تا كنون تاثيرات منفي زيادي بر رشد توليد ناخالص داخلي
كشورهاي صنعتي داشته است .
بر اساس گزارش آنكتاد ، اثرات منفي افزايش قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه
كه وابستگي بيشتري به نفت دارند ، وسيع تر بوده است .
قيمت جهاني نفت از رقم 20 دلار در هر بشكه در سال 1999 ميلادي اكنون به حدود 70
دلار افزايش يافته است .